МЕТОД РОЗРАХУНКУ НА МІЦНІСТЬ ДЕТАЛЕЙ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ З’ЄДНАННЯ ЗМІННОЇ ЖОРСТКОСТІ

Downloads

Downloads per month over past year

Ніколайчук, В. В. and Тимейчук, О. Ю. and Nikolaichuk, V. V. and Tymeichuk, O. Y. (2020) МЕТОД РОЗРАХУНКУ НА МІЦНІСТЬ ДЕТАЛЕЙ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ З’ЄДНАННЯ ЗМІННОЇ ЖОРСТКОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 165-176.

[img] Text
Vt8915_(1).pdf

Download(487kB)

Abstract

Розроблено метод розрахунку на міцність деталей нової конструкції з’єднання змінної жорсткості (ЗЗЖ). Раціональні параметри деталей визначаються залежно від розмірів, навантаження, матеріалів, технологічних та експлуатаційних умов. Застосування ЗЗЖ в автомобілях дозволить підвищити надійність та комфортабельність перевезень, а у вібраційних машин – вібростійкість. Рекомендується застосовувати таку конструкцію ЗЗЖ також у транспортних засобах, що експлуатуються в складних дорожніх умовах (позашляхові, будівельні, меліоративні та гірничі машини). В статті розглянуто детальний опис структури та принципу дії нової конструкції ЗЗЖ. Метод розрахунку на міцність деталей з’єднання здійснюється поетапно: встановлюємо силові співвідношення між деталями; визначаємо геометричні характеристики перерізів; розраховуємо напруження в характерних точках перерізів; робимо висновок про міцність деталі. Встановлені залежності для визначення моментів рушійних сил, моментів тертя на опорних поверхнях валів. Визначається осьова сила, яка забезпечує передачу крутного моменту між валами з’єднання. Наведено приклад визначення деформацій і напружень деталі з’єднання порожнистого циліндричного вала із застосуванням методу теорії оболонок. За результатами обчислень побудовані графіки переміщень і напружень в стінках вала. Визначені максимальні напруження і, виходячи з порівняння їх з допустимими, зроблено висновок про міцність деталі. У списку посилань можна знайти інформацію про інші типи нових ЗЗЖ (структура, принцип роботи, методи розрахунків).

Title in English

STRENGTH CALCULATION METHOD OF PARTS OF NEW CONSTRUCTIONS OF VARIABLE RIGIDITY CONNECTION

English abstract

The calculation method of the new structure of the connection of the variable rigidity is developed. The rational parameters of the details are defined in depending on the size of the load, materials, technological and operational conditions. Application of the joints of the rigidity variable in cars will allow to increase reliability and reliability the comfort of transports and vibration resistance of vibration machines. It is recommended to use this design of the connection of variable rigidity in vehicles operated in difficult conditions (off-road driving, construction, land reclamation and mining machines). The article deals with the detailed description of the structure and the principle of the new design of the connection of the variable rigidity. Method of calculation on the strength of the parts is carried out in stages: we install the power the ratio between the details; determine the geometric characteristics of the sections; we calculate the stresses in the characteristic cross-sections; we draw a conclusion about the strength of the part. Installed dependencies for determining moments of driving forces, moments in the groove and friction on the supporting surfaces of the parts. The axial force that provides the transmission of the torque between the connection discs is determined. An example of determining the deformations and stresses of a coupling part of a hollow cylindrical shaft using the shell theory method is given. According to the results of calculations, graphs of displacements and stresses in the walls of the shaft are constructed. Defined internal forces in cross-section and maximum stresses and, on the basis of comparison of them with permissible, made a conclusion about the strength of the parts. In the list of references you can find information about others types of new structures of connections of variable rigidity (structure, principle of work, methods of calculations).

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: вал; деталь; деформація; жорсткість; матеріал; напруження; connection; detail; materials; shaft; stresses; stiffness
УДК: 621.814
Бібліографічний опис: Ніколайчук В. В. Метод розрахунку на міцність деталей нової конструкції з’єднання змінної жорсткості / В. В. Ніколайчук, О. Ю. Тимейчук // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 1(89). – С. 165-176.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2020 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2020
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 14 Dec 2020 12:19
Last Modified: 14 Dec 2020 12:19
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19308

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year