MANAGEMENT MECHANISM FOR ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF UNIVERSITIES

Downloads

Downloads per month over past year

Beztelesna, L. I. and Безтелесна, Л. І. (2020) MANAGEMENT MECHANISM FOR ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF UNIVERSITIES. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 14-31.

[img] Text
Ve912 (1).pdf

Download(320kB)

Abstract

Доведено, що на сучасному етапі економічного розвитку суспільства конкуренція як рушійна сила змушує суб’єктів, що функціонують, змагатися між собою та вибудовувати стратегії підвищення конкурентоспроможності. Визнано, що університети є суб’єктами ринкових відносин і вимушені також будувати власні стратегії підвищення конкурентоспроможності. У роботі, на основі аналізу наукових праць, визначено фактори здобуття університетами конкурентоспроможності. Відображено світові моделі побудови національних стратегій здобуття конкурентоспроможності університетами. Рекомендовано для університетів з країн, що розвиваються, для підвищення конкурентоспроможності одночасно займатися передовими науковими дослідженнями і постійно вдосконалювати якість освітніх послуг. Доведено, що вітчизняні університети у свїй діяльності наразі стикаються з проблемою не лише скорочення підтримуючої ролі держави, але й налагодження чітких комунікацій зі студентами, що навчаються, та ведення дослідницької діяльності. Проаналізовані витрати держави на діяльність університетів в Україні. Відображено контингент студентів, їх розподіл за регіонами і формами навчання, вартість одного року навчання та їх рух. Реалізація стратегії конкурентоспроможного університету вимагає розробки механізму, який базується на використанні цілої низки інструментів. Доведено, що в сучасних умовах пріоритет у механізмі управління конкурентоспроможністю університетом, має належати соціально-психологічним методам. Визначено, що задоволеність студентів навчанням в ЗВО є соціально-психологічним інструментом управління конкурентоспроможністю університету. З цією метою в роботі розроблено анкету опитування студентів, що передбачає оцінювання загального рівня задоволеності навчанням в університеті, знання цілей і стратегії розвитку університету, майбутніх намірів студентів і ще низки напрямків, таких як комунікація, інформація та зацікавленість; управління, співпраця та розвиток. Доведено, що рух студентів є реакцією на реалізацію внутрішньоуніверситетського менеджменту. Проаналізовано динаміку руху студентів України і США. Розраховано фінансові втрати університетів і держави від цього процесу в Україні та наведено дані по США. Запропоновано методичний підхід до підвищення конкурентоспроможності університетів, який передбачає співставлення коефіцієнтів плинності студентів і задоволеності їх навчанням в університеті, прийняття відповідних управлінських рішень, які сприятимуть реалізації конкурентної стратегії – управлінської диференціації.

Title in English

УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ

English abstract

It is proved that in modern conditions the priority in the mechanism of competitiveness management of the university should belong to sociopsychological methods, and their successful implementation should be illustrated by students' satisfaction with learning. A student survey questionnaire has been developed to assess the overall level of academic satisfaction at the university. It is proved that the movement of students is a reaction to the implementation of internal university management. The dynamics of movement of students of Ukraine and the USA is analyzed; financial losses of universities and the state from this process are calculated. A methodical approach to increasing the competitiveness of universities is proposed, which involves comparing the coefficients of student turnover and their satisfaction, making appropriate management decisions that will contribute to the implementation of a competitive strategy – management differentiation. The paper presents the essence and factors of ensuring the competitiveness of universities. The state expenses for the activity of universities are reflected, as well as the contingent of students, their distribution by regions and forms of education, the cost of one year of study.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: competitiveness; university; students; strategy; sociopsychological methods; fluidity; satisfaction; management mechanism; financial losses; differentiation, конкурентоспроможність; університет; студенти; стратегія; соціально-психологічні методи; плинність; задоволеність; управлінський механізм; фінансові втрати; диференціація
УДК: 339.137.2:378.09
Бібліографічний опис: Beztelesna L. I. Management mechanism for enhancing the competitiveness of universitities / L. I. Beztelesna // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2020. - Вип. 3(91). - С. 14-31.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 28 Dec 2020 14:43
Last Modified: 28 Dec 2020 14:43
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19405

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year