УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗРОСТАННЯ

Downloads

Downloads per month over past year

Коваль, В. В. and Костецька, К. О. and Бондар, В. А. and Koval, V. V. and Kostetska, K. О. and Bondar, V. А. (2020) УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗРОСТАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 79-87.

[img] Text
Ve918 (1).pdf

Download(282kB)

Abstract

В статті аналізують проблеми розвитку ринку української зернової продукції з урахуванням зміни агропродовольчого балансу зовнішньої торгівлі. Розглянуто в законодавстві ринок зерна як сфери для здійснення товарно-грошових операцій та можливості опціонної торгівлі зерном на Український універсальній біржі для забезпечення реалізації сільськогосподарської продукції за найвищою ціною на засадах законності, вільної конкуренції та недопущення проявів корупції. Розкрито логістичний підхід до організації інноваційної діяльності, що ґрунтується на системній комплексності економічних процесів, передбачає ефективну їх інтеграцію і створення логістичних систем і ланцюгів. Зазначено, що одним із перспективних напрямів логістичного розвитку ринку зернових є опціонна торгівля, за рахунок якої може покращитись міжнародна реакція на регіональний чи глобальний дефіцит. Визначено умови для розвитку торгівлі опціонами на зерно (врахування попиту та пропозиції на зернові культури; тенденції біржі та ф’ючерсних контрактів, ціни) і впливу загальних зернових державних запасів або дефіциту на ціну котирування.

Title in English

MANAGEMENT OF LOGISTIC CHAINS FORMATION GRAIN OF ENTERPRISES OF FOOD MARKET IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE GROWTH

English abstract

Today’s international realities related to the Covid-19 pandemic call for a swift response to the logistics shift in the grain market. The growth rates of the international grain market allow Ukrainian producers to strengthen their export positions. This opportunity requires the development of a virtual space platform as a chain of logistical relationships between the grain producer and the final consumer. The article determines that the creation of grain options is an innovative direction of development of the agricultural sector of Ukraine and provides a scheme for the formation of options and the benefits of their use. The article analyzes the development problems of the Ukrainian grain products market, taking into account changes in the agri-food balance of foreign trade. The legislation considers the grain market as a sphere for the implementation of commodity-money transactions and the possibility of option trade in grain on the Ukrainian universal exchange to ensure the sale of agricultural products at the highest price on the principles of legality, free competition and prevention of corruption. An analysis of foreign experience shows that trading in options for grain is key in logistics and provides ample opportunities for producers to overcome the barriers that have arisen within the framework of the epidemic and allows identifying opportunities for the development of options trading on the Ukrainian stock exchange. The logistic approach to the organization of innovative activity is disclosed based on the systemic complexity of economic processes, provides for their effective integration and the creation of logistics systems and chains. It is noted that one of the promising areas of the logistics development of the grain market is option trading, due to which the international response to regional or global deficits can improve. The conditions for the development of grain options trading (taking into account supply and demand for grain crops, trends in the exchange and futures contracts, prices) and the impact of the general grain state stocks or deficit on the quote price have been determined.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ринок зернових; логістичні ланцюги; опціон; аграрний сектор, grain market; logistics chains; option, agricultural sector
УДК: 338.4
Бібліографічний опис: Коваль В. В. Управління формуванням логістичних ланцюгів підприємств зернопродовольчого ринку в умовах інклюзивного зростання / В. В. Коваль, К. О. Костецька, В. А. Бондар // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2020. - Вип. 3 (91). - С. 79-87.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 11 Jan 2021 13:14
Last Modified: 11 Jan 2021 13:14
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19440

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year