КОНТЕКСТ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Downloads

Downloads per month over past year

Срібна, Є. В. and Ступницький, В. В. and Ступницька, Н. І. and Sribna, Y. V. and Stupnytskyi, V. V. and Stupnytska, N. I. (2020) КОНТЕКСТ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 148-162.

[img] Text
Ve9114 (1).pdf

Download(1MB)

Abstract

Розглянуто основні тенденції міжнародних міграційних процесів. В дослідженні доведено, що максимальний пік міграційних процесів припав на період 2015–2017 років. При цьому кінцевим маршрутом цих потоків є Німеччина, Франція, Англія. Вказано, що міграційна політика Європейського Союзу визначається так званим Шенгенським протоколом. Проте він не є загальновизнаним та обов’язковим. Так, Англія, Ірландія та Данія взагалі не беруть участі у розробці та реалізації єдиної європейської міграційної політики. Для інших країн впроваджені так звані міграційні квоти щодо залучення біженців та мігрантів. Проте розроблений квотний механізм не влаштовує більшість країн, особливо Італію, Грецію, Португалію (країни на межі прийому біженців із Африки та Східної Азії), а такі країни як Австрія та Швейцарія повністю відмовилась від прийому біженців. Доведено, що в практичній управлінській діяльності, міграційна політика зорієнтована на реалізацію програм, спрямованих на залучення трудових мігрантів відповідних професій, а також таких, що стимулюють репатріацію. Фактично, кожен уряд може застосовувати як м’які, так і жорсткі заходи щодо примусового виселення закордонних працівників. Проте в сучасний період, ці заходи не дають відповідного ефекту, навпаки, поширюється міграція за рахунок біженців та катастрофічно зростає нелегальна міграція. Виявлені концептуальні тенденції у розвитку трудової міграції в період пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Проаналізовано законодавчі зміни міграційної політики країн ЄС у зв’язку з ситуацією «ідеальний шторм». Вказано, що сучасна міжнародна міграційна політика зазнає корінної зміни у зв’язку з багатовекторними чинниками в процесі глобалізації, і буде орієнтуватися на упорядковану, безпечну, легальну, відповідальну та мобільну міграційну модель на базі новітньої цифрової економіки.

Title in English

CONTEXT OF CURRENT TRENDS IN INTERNATIONAL MIGRATION PROCESSES

English abstract

The main tendencies of international migration processes are considered. The study proved that the maximum peak of migration processes occurred in the period 2015-2017. The final route of these flows is Germany, France, and England. It is stated that the migration policy of the European Union is determined by the so-called Schengen Protocol. However, it is not generally accepted and mandatory. England, Ireland and Denmark do not participate at all in the development and implementation of a common European migration policy. For other countries, so-called migration quotas have been introduced to attract refugees and migrants. However, the developed quota mechanism does not suit most countries, especially Italy, Greece, Portugal (countries on the verge of receiving refugees from Africa and East Asia), and countries such as Austria and Switzerland have completely refused to accept refugees. It is proved that in practical management, migration policy is focused on the implementation of appropriate programs aimed at stimulating the involvement of migrant workers in the relevant professions, as well as programs aimed at encouraging repatriation. and harsh measures to forcibly evict foreign workers. However, in modern times, these measures do not have the desired effect, on the contrary, migration is spreading due to refugees and illegal migration is growing catastrophically. Conceptual trends in the development of labor migration during the pandemic of coronary heart disease COVID-19 have been identified. The legislative changes of the migration policy of the EU countries in connection with the situation of «ideal storm» are analyzed. It is stated that the current international migration policy indicates a radical change due to multi-vector factors in the process of globalization, and will join an orderly, safe, legal, responsible and mobile migration model based on the latest digital economy.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: міграція, міграційна політика, міжнародні міграційні процеси, пандемія коронавірусної хвороби COVID-19, migration, migration policy, international migration processes, pandemic of coronavirus disease COVID-19
УДК: 331.556.4
Бібліографічний опис: Срібна Є. В. Контекст сучасних тенденцій міжнародних міграційних процесів / Є. В. Срібна, В. В. Ступницький, Н. І. Ступницька // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2020. - Вип. 3(91). - С. 148-162.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 11 Jan 2021 16:45
Last Modified: 11 Jan 2021 16:45
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19457

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year