СТАН ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Downloads

Downloads per month over past year

Ширко, Б. Ф. and Грицюк, І. І. and Shyrko, B. F. and Hrytsiuk, I. I. (2020) СТАН ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 189-196.

[img] Text
Ve9117 (1).pdf

Download(180kB)

Abstract

В статті викладено аспекти стану лісогосподарської галузі України, досліджено земельний фонд та продуктивність лісів, висвітлено негативну тенденцію значного збільшення вирубки лісів та подано рекомендації щодо підвищення ефективності лісогосподарської діяльності та покращення ведення лісової галузі в цілому. Зокрема, досліджено поділ лісів за категоріями, функції, що ці ліси виконують у природі, а також належність лісів до лісокористувачів. Досліджено забезпеченість лісом, запасом деревини і землями, покритим лісом, що припадає на одного жителя України, порівняно з іншими країнами Європи. Проведено дослідження значного вирубування кращих лісів, які не досягли стиглого віку. В порівнянні з 80-ми роками минулого століття кількість перероблюваної деревини (на бруси, дошки й інші пиломатеріали) в 2020 році зросла в десятки разів. Коли на початку 90-х років в селах Полісся України та Закарпаття було по 1-2 пилорами для розпилювання деревини на село, то на кінець 2020 року їх чисельність зросла до 30-40 штук в кожному населеному пункті. Це призвело до несанкціонованого використання деревини, крадіжок, тобто знищення державних лісових ресурсів. Відтворення лісу значно відстає від рубок головного користування, що негативно впливає на лісистість земель України. В статті, на основі досліджень, дано рекомендації щодо покращення відновлення лісу і лісових ресурсів на землях колишніх сільськогосподарських підприємств. Поряд з цим проведено дослідження фінансування лісової галузі, намічено шляхи подолання цієї проблеми. Достатньо уваги в дослідженнях приділено сертифікації та моніторингу лісів, визначено їхнє значення для покращення ведення лісового господарства.

Title in English

CURRENT STATE AND IMPROVEMENT OF FORESTRY EFFICIENCY

English abstract

The paper presents the peculiarities of the state of the forestry sector of Ukraine. The author studies the land fund and forest productivity, highlights the negative trend of significant increase in deforestation and provides recommendations for improving the efficiency of forestry activities and improving the forest industry as a whole. In particular, the scholar investigated the division of forests into categories, the functions that these forests perform in the environment, as well as the affiliation of forests to forest consumers. The article also explores the supply of forest, timber and land covered with forest per capita in Ukraine compared to other European countries. The author also conducted study of significant deforestation of the best forests that have not reached maturity. Compared to 1980s, the number of processed wood (for beams, boards and other timber) in 2020 has increased dozens of times. When in the early nineties in the villages of Polesia of Ukraine and Transcarpathia there were 1–2 sawmills for sawing wood in the village, by the end of 2020 their number increased to 30-40 units in each settlement. This led to the unauthorised use of timber, theft, and the destruction of state forest resources. The study emphasizes that forest reproduction lags far behind final felling operations, which has a negative impact on the forest cover of Ukraine. The paper, based on the research, provides recommendations for improving the restoration of forests and forest resources on the lands of former farming companies. Along with this, the author conducted a study of the forest sector funding and outlined ways to overcome this issue. The article also paid considerable attention to the certification and monitoring of forests, determined their importance for improving forest management.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: лісове господарство; ефективність; власність; фінансування; лісові ресурси; коренева плата, forestry; efficiency; ownership; funding; forest resources; stumpag
УДК: 630*8
Бібліографічний опис: Ширко Б. Ф. Стан та підвищення ефективності лісогосподарської діяльності / Б. Ф. Ширко, І. І. Грицюк // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2020. - Вип. 3(91). - С. 189-196.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 13 Jan 2021 11:15
Last Modified: 13 Jan 2021 11:15
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19471

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year