Методичні вказівки до самостійної роботи та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Вища математика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Міжнародний бізнес», «Облік і оподаткування», «Маркетинг», «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Управління персоналом і економіка праці», «Економічна кібернетика», «Управління інформаційними комунікаціями», «Публічне управління та адміністрування» спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 292 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. Частина 2

Downloads

Downloads per month over past year

04-02-49М Цецик, С. П. and Самолюк, І. В. (2021) Методичні вказівки до самостійної роботи та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Вища математика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Міжнародний бізнес», «Облік і оподаткування», «Маркетинг», «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Управління персоналом і економіка праці», «Економічна кібернетика», «Управління інформаційними комунікаціями», «Публічне управління та адміністрування» спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 292 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. Частина 2. [Методичне забезпечення]

[img] Text
04-02-49М.pdf

Download(822kB)

Abstract

Мета навчальної дисципліни «Вища математика» – формування системи теоретичних знань і практичних навичок з основ математичного апарату. Завдання навчальної дисципліни «Вища математика» – вивчення основних принципів та інструментарію математичного апарату, який використовується для розв’язування задач за фахом. У результаті вивчення даного курсу студент повинен: знати: правила аналітичних перетворень, методи розв’язання математичних задач; означення основних математичних понять; формулювання та доведення основних теорем; основні властивості математичних об'єктів та можливості їх застосування до розв’язання конкретних економічних задач; уміти: використовувати набуті математичні знання для розв'язання економічних задач; розв’язувати типові математичні задачі з доведенням їх до практичного прийнятного результату з використанням різних обчислювальних засобів; аналізувати одержані результати та на їх основі розробляти практичні рекомендації; самостійно вивчати навчальну літературу з математики. У методичних рекомендаціях подано кроткі теоретичні відомості, необхідні для розв’язання задач з чотирьох розділів курсу вищої математики: «Невизначений інтеграл», «Визначений інтеграл», «Функції декількох змінних», «Звичайні диференціальні рівняння». Вони представлені у вигляді таблиць, що сприяє систематизації й узагальненню знань з навчального предмету. Для підготовки до практичних занять, колоквіумів та екзамену наведено перелік контрольних запитань і вказано літературу, яку потрібно опрацювати. Також наведено приклади розв’язання типових задач, що виносяться на модульні роботи. Для закріплення здобутих студентами знань і формування навичок розв’язання задач, наведено завдання для самоконтролю та самостійної роботи.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 04-02-49М, вища математика
Шифр: 04-02-49М
За видами робіт: Самостійна робота
Subjects: Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування > 281 Публічне управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 2 Культура і мистецтво > 29 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини > 292 Міжнародні економічні відносини
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 51 Економіка
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 72 Фінанси, банківська справа та страхування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 75 Маркетинг
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Вищої математики
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 28 Jan 2021 11:37
Last Modified: 28 Jan 2021 11:37
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19614

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year