Силабус навчальної дисципліни «Математична логіка, теорія алгоритмів та програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Інтернет речей", 121 "Інженерія програмного забезпечення" за скороченим терміном навчання

Downloads

Downloads per month over past year

04-01-26S Жуковська, Н. А. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Математична логіка, теорія алгоритмів та програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Інтернет речей", 121 "Інженерія програмного забезпечення" за скороченим терміном навчання. [Силабус]

[img] Text
04-01-26S.pdf

Download(734kB)

Abstract

«Математична логіка, теорія алгоритмів та програмування» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей)». Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна є складовою частиною блоку фундаментальної підготовки і відноситься до навчальних дисциплін циклу загальної підготовки студентів. Суть навчальної дисципліни «Математична логіка, теорія алгоритмів та програмування» – вивчення мислення за допомогою числень при використанні математичних методів та спеціальних символів. Математична логіка вивчає різні математичні теорії, зокрема логіку висловлень, логіку предикатів, нечітку логіку, формальні аксіоматичні теорії логіки висловлень та логіки предикатів та питання їх існування, несуперечності, повноти та розв’язності. Теорія алгоритмів – розділ математики, що вивчає загальні властивості алгоритмів з точки зору алгоритмічних систем. Зокрема, в курсі дисципліни «Математична логіка, теорія алгоритмів та програмування» вивчаються такі алгоритмічні системи, як рекурсивні функції, машини Тюрінга та Поста, нормальні алгоритми Маркова. Мета: Оволодіння студентами основних понять і методів теорії алгоритмів та математичної логіки; розвиток логічного мислення; опанування наукових основ побудови формалізації доведень та побудови алгоритмів, розвиток наукового світогляду та здатності до засвоєння та постійного оновлення професійних знань. Завдання: Сформувати в студентів знання основних понять і методів теорії алгоритмів та математичної логіки; засвоїти основні принципи побудови формальних доведень, розробки та аналізу алгоритмів; підготувати студентів до використання отриманих знань і навиків при вивченні спеціальних предметів та розв’язуванні практичних задач. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 1. Основні поняття математичної логіки та теорії алгоритмів: сутність логіки, нечіткої логіки та її роль у діяльності людини; поняття формальної теорії, аксіоматичного методу, аксіом, правил доведення; поняття алгоритму та його властивості. 2. Основні властивості формальних теорій: несуперечливість, повноту, розв’язність, незалежність. 3. Методи формального доведення теорем в формальних теоріях: теорему дедукції, похідні правила доведення тощо. 4. Методи вивчення формальних теорій, засновані на побудові моделей теорії. 5. Використання методів математичної логіки в прикладних задачах та теоріях. 6. Способи розробки основних алгоритмічних систем та методи їх застосування в програмуванні. вміти: 1. Користуватися конструктивними методами математичної логіки при побудові та реалізації формальних математичних моделей. 2. Користуватися ефективними алгоритмами доведення теорем. 3. Перевіряти коректність побудованих алгоритмів та вміти самостійно будувати алгоритми. 4. Виконувати аналіз складності алгоритмів та їх оптимізацію. 5. Застосовувати вивчені методи до розв’язання практичних завдань.

Title in English

SYLLABUS Mathematical logic, theory of algorithms and programming ОК 13 Code in Educational Program Educational level: Bachelor’s (first) 12 Field of knowledge Information Technology 121 Field of study: Software engineering Educational Program: Internet of Things

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 04-01-26S, математична логіка, теорія алгоритмів, програмування
Шифр: 04-01-26S
Subjects: Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 121 Інженерія програмного забезпечення
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Комп’ютерних наук
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 08 Feb 2021 12:02
Last Modified: 09 Feb 2021 09:42
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19696

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year