Силабус навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка»

Downloads

Downloads per month over past year

06-10-52S Шийка, С. В (2021) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка». [Силабус]

[img] Text
Силабус 06-10-52S.pdf

Download(641kB)

Abstract

Мова як універсальний засіб спілкування є основним інструментом розв’язання фахових завдань у будь-якій галузі професійної діяльності випускників закладів вищої освіти. Індивідуальний рівень володіння державною мовою визначає здатність до врегулювання ділових стосунків у навчальній, організаційній, виробничій, творчій та інших сферах суспільного життя. Досконале володіння сучасною літературною мовою є ознакою високої загальної і професійної культури, важливим показником рівня підготовки фахівців, оскільки індивідуальне мовлення стає безпосереднім проявом думки: супроводжує процес мислення та оформлює його результат в усних і письмових текстах. Метою вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, мовно комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить належний мовний рівень майбутнього професійного спілкування. Основні цілі: - сформувати стійкі навички нормативного усного й писемного мовлення, з урахуванням професійної специфіки; - оволодіти знаннями та виробити вміння і навички оптимальної мовної поведінки у професійній сфері; - сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування і перекладу наукових текстів.

Title in English

SYLLABUS Ukrainian language (for specific purposes) ОК 1 Code in Educational Program Educational level: Bachelor’s (first) 01 Fields of knowledge: Education / Pedagogy 015.39 Field of study: Vocational education (digital technologies) Educational Program: Digital technologies of distance education

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 06-10-52S, українська мова (за професійним спрямуванням)
Шифр: 06-10-52S
Subjects: Шифр галузі знань > 1 Освіта/Педагогіка
Шифр галузі знань > 1 Освіта/Педагогіка > 15 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Українознавства
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 26 Mar 2021 16:30
Last Modified: 26 Mar 2021 16:30
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/20256

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year