ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВІ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

Downloads

Downloads per month over past year

Скрипчук, П. М. and Шпак, Г. М. and Трохлюк, Т. М. and Караїмчук, І. В. and Skrypchuk, P. M. and Shpak, H. M. and Trokhlіuk, T. М. and Karaimchuk, I. V. (2020) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВІ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 358-374.

[img] Text
Ve9232 (1).pdf

Download(347kB)

Abstract

Забезпечити безпечні умови та високу якість життя населення можна тільки за умови встановлення балансу між економічним розвитком і спроможністю відтворення природних ресурсів. Особливо складно це зробити на територіях, які є економічно депресивними та екологічно забрудненими. Аналіз медико-демографічної ситуації у Володимирецькому районі Рівненської області показав, що рівень захворюваності населення за останні 30 років зріс у 3,5 рази. В районі актуальною є проблема захворюваності на хвороби крові, новоутворення, хвороби системи кровообігу, захворюваності на рак щитовидної залози тощо. Насамперед це пояснюється складною радіоекологічною ситуацією в регіоні, що ускладнюється низкою негативних економічних та соціальних факторів. З метою підвищення ефективності надання медичних послуг населенню, запропоновано запровадити інноваційну модель – МІС «ЕМСІМЕД». Вона передбачає використання інформаційних технологій для збору, зберігання, обробки медичних даних та основних показників здоров’я населення, контролю проведення профілактичних оглядів. Крім того, запропоновано включити органічні продукти з радіопротекторними властивостями до щоденного раціону хворих. Організувати органічне харчування можна за допомогою кейтерингових послуг (постачання готової їжі для харчування пацієнтів). Вартість органічного комплекту (4-разове харчування) становить від 79 до 89 гривень на день. Реалізація цих заходів забезпечить з часом зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності населення та допоможе подолати несприятливі демографічні тенденції. Водночас, збільшення попиту на органічну продукцію через держзамовлення, сприятиме розвитку в регіоні соціально відповідального бізнесу, збереженню та поступовому відновленню родючості ґрунтів, покращенню екологічної ситуації в регіоні в цілому.

Title in English

INFORMATION-ANALYTICAL AND SOCIAL COMPONENTS OF SECURITY OF TERRITORIAL AND ECONOMIC SYSTEMS FUNCTIONING

English abstract

It might be possible to ensure safe conditions and high living standards for the population only provided that the balance between economic development and the ability to reproduce natural resources is reached. This is especially difficult to achieve in the areas that are economically depressed and environmentally polluted. Analysis of the medical and demographic situation in the Volodymyrets district of Rivne region showed that the general incidence rate has increased 3.5 times over the past 30 years. The problem of blood diseases, neoplasms, diseases of circulatory system, thyroid cancer cases, etc is vital in this region. This is primary a result of the difficult radio-ecological situation in the area, which is worsened by a number of negative economic and social factors. In order to improve the efficiency of providing medical services to the people, it is suggested to introduce an innovative model – MIS «EMSIMED». It involves using information technology for collecting, storing and processing of medical data and key indicators of public health, monitoring the regular medical examination of the population. Besides, it has been proposed to include organic food having radio-protective properties into the daily diet of patients. Organic meals might be arranged with the help of catering service (supply of ready-made meals for patients.) The cost of organic set (4 meals a day) is ranging from 79 to 89 hryvnias per day. The implementation of the given measures will ensure a reduction in morbidity, disability and mortality of the population and will help to overcome unfavorable demographic trends. At the same time, growing demand for organic food products on condition of government procurement will contribute to the development of socially responsible business in the region, preservation and gradual restoration of soil fertility, improving the environmental situation in the area on the whole.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: рівень захворюваності населення, інформаційної системи МІС «ЕМСІМЕД», органічні продукти, the level of morbidity of the population, information system MIS «EMSIMED», healthy food, organic products, catering services
УДК: 616.1–056(477)
Бібліографічний опис: Інформаційно-аналітична та соціальна складові безпеки функціонування територіально-господарських систем / П. М. Скрипчук, Г. М. Шпак, Т. М. Трохлюк, І. В. Караїмчук // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 4(92). – С. 358-374.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020 > Вісник 4
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 28 Apr 2021 12:19
Last Modified: 29 Apr 2021 09:22
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/20495

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year