Силабус навчальної дисципліни ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього ступеня, спеціальності 053 «Психологія» освітньо-професійної програми «Психологія»

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-68s Ставицький, О. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього ступеня, спеціальності 053 «Психологія» освітньо-професійної програми «Психологія». [Силабус]

[img] Text
07-03-68s.pdf

Download(624kB)

Abstract

Переддипломна практика студентів спеціальності “Психологія” є.невіддільною складовою освітньо-професійної підготовки магістрів, основне завдання якої — закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання, формування у майбутнього психолога професійного вміння приймати самостійні рішення в певних соціальних умовах, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації своєї діяльності. У період практики закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості майбутнього фахівця з психології за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Переддипломна практика студентів-психологів проводиться на сучасних підприємствах, у навчальних закладах усіх рівнів, у центрах психологічної допомоги, науково-дослідних інститутах з психологічним напрямом, у психодіагностичних центрах, центрах психологічної реабілітації, психіатричних лікарнях, центрах зайнятості, центрах профорієнтації, комерційних організаціях та в інших установах, де є психологічна служба, психологічна лабораторія або кабінет психолога. Метою практики є — удосконалення професійних вмінь та навичок на основі ознайомлення з практичною діяльністю та науково-дослідницькою роботою психолога у відповідних установах та організаціях. Завдання практики: - закріплення і практичне використання теоретичних знань з фахових дисциплін; - формування професійної ідентифікації майбутніх психологів, їхньої професійної самосвідомості; - формування вмінь і навичок для реалізації психодіагностичної, профілактичної, розвивальної та психокорекційної функцій психолога; - формування та закріплення вмінь складати програму дій на основі самостійно сформульованих гіпотез; - вивчення технології проведення дослідження. Відповідно до специфіки бази практики для практикантів передбачено різні види та класи завдань професійної діяльності, види умінь і рівні їх сформованості, які представлені у Галузевому стандарті вищої освіти для спеціальності “Психологія”. До типових завдань діяльності психолога належать: - професійні; - соціально-виробничі; - соціально-побутові. Специфіка діяльності конкретної бази практики вимагає від студентів-практикантів сумлінного виконання відповідних завдань.

Title in English

SYLLABUS PRE-DIPLOMA PRACTICE ПП10 Code in Educational Program Educational level: master's (second) 05 Field of knowledge: Social and behavioral sciences 053 Field of study: Psychology Educational Program: Psychology

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 07-03-68s, переддипломна практика
Шифр: 07-03-68s
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 09 Sep 2021 09:45
Last Modified: 09 Sep 2021 09:45
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21118

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year