Тестові завдання поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Рослинництво та механіка рослинних матеріалів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання

Downloads

Downloads per month over past year

05-01-221М Солодка, Т. М. and Мороз, О. С. (2021) Тестові завдання поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Рослинництво та механіка рослинних матеріалів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
05-01-221М.pdf

Download(1MB)

Abstract

Сучасна вища школа диктує необхідність перегляду основних принципів управління системою вищої освіти. Навчальний процес у закладі вищої освіти (ЗВО) являє собою складний об’єкт управління, що включає складну взаємодію таких елементів: цілей навчання, змісту дисципліни, методів, організації, форм і засобів навчання і, найголовніше, контролю результатів навчання і корекції. Застосування тих чи інших тестів забезпечує надійні висновки лише за умови правильного їх сполучення з усіма іншими групами тестів. Тому тестові випробування мусять завжди бути комплексними. Робити загальні висновки, наприклад, про рівень розвитку студентів на підставі використання одних лише тестів навченості, було б грубою помилкою. Результативність тесту залежить від урахування вимог повноти розгляду досліджуваного явища або теми, всебічності перевірки, пропорційного представлення всіх елементів знань, що вивчаються. Отже, розробник тесту мусить прискіпливо вивчити розділи навчальної програми, навчальні книги, рекомендовані до використання, чітко розуміти цілі й конкретні завдання навчання. Лише таким чином він зможе підготувати тести, які будуть якісними для визначення різних категорії досліджуваних студентів. Чітка і зрозуміла постановка питання в межах засвоєних знань - неодмінна умова результативності тесту. Якщо тест виходить за межі засвоєного змісту або ж не досягає його повного обсягу чи перевищує запроектований рівень навчання, він не може бути дієвим для тих, кому адресований. Програма обов’язкової навчальної дисципліни „Рослинництво та механіка рослинних матеріалів” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки «Агроінженерія». Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок складання схем агрокомплексів і розробки технологічних проектів вирощування польових культур за умови обов'язкового адаптування їх до ґрунтово-екологічних умов України, господарства, поля; розробка сортових технологій вирощування стабільно високих урожаїв якісної продукції на засадах інтенсифікації, енергозаощадження й екологічної безпеки. Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни „Рослинництво та механіка рослинних матеріалів” є складовою частиною циклу фундаментальних дисциплін для підготовки студентів за напрямом підготовки «Агроінженерія». Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтових знань із суміжних курсів – ботаніка, хімія, агрохімія, ґрунтознавство, фізіологія рослин, землеробство з основами гербології, сільськогосподарська радіобіологія, екологія; вивчення спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, практичних заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених задач. Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти України.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 05-01-221М, тестові завдання
Шифр: 05-01-221М
За видами робіт: Тестове оцінювання
Subjects: Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 208 Агроінженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Агрохімії, ґрунтознавства та землеробства
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 09 Sep 2021 09:44
Last Modified: 09 Sep 2021 09:44
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21129

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year