Силабус навчальної дисципліни "Друга іноземна мова (німецька)" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціалізацією (освітньо-професійною програмою) «Готельно-ресторанна справа» за спеціальністю 241 "Готельно-ресторанна справа"

Downloads

Downloads per month over past year

06-09-33S Купчик, Л. Є. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Друга іноземна мова (німецька)" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціалізацією (освітньо-професійною програмою) «Готельно-ресторанна справа» за спеціальністю 241 "Готельно-ресторанна справа". [Силабус]

[img] Text
06-09-33S.pdf

Download(796kB)

Abstract

Третинний сектор економіки, чи сфера послуг, значне місце серед яких займають готельно-ресторанна сфера, вимагає від сучасного фахівця високого рівня володіння декількома мовами, що зумовлює потребу в інтегруванні курсів другої іноземної мови для студентів, що навчаються за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа». Навчальна дисципліна «Друга іноземна мова (німецька)» елементарного рівня передбачає забезпечення базового практичного інструментарію для усного та письмового спілкування у повсякденному та студентському житті і вивчення базового термінологічного апарата для фахівців готельно-ресторанної та туристичної сфер. Знання німецької мови дозволять майбутньому фахівцю безпосередньо знаходити та розширювати професійні контакти у сфері послуг на європейському німецькомовному ринку. Дана дисципліна передбачена для студентів, які навчаються за вищезазначеною спеціальністю, і вивчається на елементарному рівні А1 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (ЗЄР). Вивчення німецької як другої іноземної мови (L3) здійснюється на основі компетентнісного, комунікативного та студенто-центрованого підходів з урахуванням дидактики багатомовності (вивчення дисципліни інтегрує навчальні стратегії вивчення іноземних мов, сформовані під час вивчення рідної (L1) та першої іноземної (L2) мов) і спрямоване на формування у здобувачів вищої освіти лінгвістичної, комунікативної та соціокультурної компетентностей. Так, курс націлений на формування вмінь усного та писемного мовлення, інтерактивних навичок, удосконалення різних видів мовленнєвої діяльності студента на рівні елементарного користувача мови. Цілями курсу є: 1) сформувати здатність розуміти і вживати загальновідомі побутові вислови і прості речення, спрямовані на задоволення конкретних потреб; 2) сформувати уміння представити себей інших, поставити питання іншим людям щодо їхньої особи – наприклад, де людина живе, яких людей вона знає або які речі має – і відповідати на запитання такого типу; 3) сформувати вміння порозумітися у простих ситуаціях, якщо співрозмовник говорить повільно й чітко і готовий іти назустріч; 4) сприяти розвитку пізнавальних інтересів здобувачів вищої освіти шляхом їх знайомства з культурою німецькомовних країн (Німеччини, Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейну).

Title in English

SYLLABUS Second Foreign Language (German) Code in Degree Programme Level of education: Bachelor’s (first) 24 Field of knowledge: Service sector 241 Field of study: Hotel and Restaurant Affairs Degree Programme: «Hotel and Restaurant Affairs»

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 06-09-33S, друга іноземна мова (німецька)
Шифр: 06-09-33S
Subjects: Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування
Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування > 241 Готельно-ресторанна справа
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Іноземних мов
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 14 Sep 2021 07:54
Last Modified: 15 Sep 2021 10:45
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21263

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year