Силабус навчальної дисципліни "Екологія людини" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою 101 "Екологія", за спеціальністю 101 "Екологія"

Downloads

Downloads per month over past year

05-02-35S Залеський, І. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Екологія людини" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою 101 "Екологія", за спеціальністю 101 "Екологія". [Силабус]

[img] Text
05-02-35S.pdf

Download(1MB)

Abstract

Силабус нормативної навчальної дисципліни складено відповідно до «Навчальної програми нормативної дисципліни для підготовки студентів неекологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах України», рекомендованої комісією з екології Науково-методичної Ради МОН України для використання у навчальному процесі (протокол № 3 від 5.05.06) та науково-методичним центром вищої освіти МОН України для використання у навчальному процесі. Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи знань про важливі для здоров’я людини впливи фізичних параметрів Землі та процесів внутрішньої геодинаміки на людський організм, його біохімію і екологічні фактори здоров’я. Прогресуючий техногенез має визначальне значення у зміні стану довкілля, що зумовлює вивчення закономірностей адаптації людського організму до різних умов праці та проживання. Важливим є вивчення впливів екологічних і соціальних факторів на демографічні процеси і здоров’я населення. В основу курсу „Екологія людини” покладено інформаційно-пізнавальний матеріал широкого наукового діапазону. Смисловим фактором є розкриття сутності екології людини як науки, що досліджує взаємовплив оболонок планети і людини, біохімію людського організму, можливості самодіагностики, оздоровлення, адаптації до стресових чинників і загальний еколого-демографічний стан людства з метою вироблення рекомендацій щодо гармонійного розвитку цивілізації і збереження природи Предметом вивчення навчальної дисципліни є взаємодії людського організму і людської популяції із середовищем їх існування як цілісної системи, а об'єктом дослідження є система "людина - навколишнє природне середовище". Людина при цьому фігурує на рівні окремого організму і на рівні популяції, а середовище охоплює природні, культурні та техногенні компоненти. В екології людини застосовуються загальнонаукові та екологічні методи досліджень. Завданнями вивчення дисципліни "Екологія людини є: вивчення стану здоров'я людей та соціально-трудового потенціалу популяцій даної генерації; дослідження динаміки здоров'я в аспектах природно-історичного та соціально-економічного розвитку; прогноз стану здоров'я майбутніх генерацій; вивчення впливу окремих факторів середовища на життєдіяльність людини; аналіз глобальних та регіональних проблем екології людини; створення антропоекологічного моніторингу за змінами процесів життєдіяльності; визначення науково обгрунтованих значень гранично допустимих техногенних навантажень на людський організм. У результаті вивчення навчально дисципліни, студенти повинні: знати: - етапи еволюції людини у гармонійному співіснуванні з природою; - види міграції хімічних елементів та перенос забруднюючих інгредієнтів, що зумовлюють захворювання; - особливості гідросфери у житті людини; - взаємини людини з твердою оболонкою Землі, природні фактори, що зумовлюють дискомфорт проживання; - загальні закономірності адаптації людського організму до різних умов проживання; - континентальні екологічні особливості. вміти: - пояснити залежність стану організму людини від змін фізичних полів Землі (гравітаційного, теплового, магнітного); - визначити залежність температурного режиму, атмосферного тиску, величини зволоженості, радіаційного та сейсмо-вулканічного впливу; - проводити розрахунки умов екологічної відповідності проживанню людини; - робити розрахунки міграції забруднюючих інгредієнтів у питних водах; - пояснити стан сучасних демографічних проблем; - розрахувати раціональний режим харчування для людей фізичної і розумової праці.

Title in English

SYLLABUS ECOLOGY OF HUMAN ОК 16 Code in Educational Program Educational level: Bachelor’s (first) Fields of knowledge 10 Natural Sciences Speciality 101 Ecology Educational Program: 101 Ecology

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 05-02-35S, екологія людини
Шифр: 05-02-35S
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 101 Екологія
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 14 Sep 2021 07:55
Last Modified: 15 Sep 2021 10:50
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21284

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year