ПОПРАВОЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ АНТРОПОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БАСЕЙНІВ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ

Downloads

Downloads per month over past year

Гриб, Й. В. and Троцюк, В. С. and Мороз, О. С. and Войтишина, Д. Й. and Нryb, Y. V. and Trotsiuk, V. S. and Moroz, A. S. and Voіtyshynа, D. Y. (2021) ПОПРАВОЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ АНТРОПОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БАСЕЙНІВ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 101-112.

[img] Text
Гриб Й. В., Троцюк В. С., Мороз О.С., Войтишина Д.Й. zax.pdf

Download(330kB)

Abstract

Наслідки впливу господарської діяльності у басейнах річок мають різні негативні прояви, у окремих випадках катастрофічні – через сумісну дію гідрометеорологічних чинників та розбалансованості природних буферних підсистем. Вони проявлялись повенями, погіршенням якості пловерхневих вод та зниженням рибопродуктивності, формуванням селів та зсувів грунтів у гірських та заболочування територй у рівнинних районах. Сучасні підходи до оцінки екологічної ситуації у басейнах річок дають досить неадекватні результати. Прикладом можуть бути пониження рибопродуктивності при начеб-то високій якості води, часті катастрофічні повені у гірських районах Карпат, підтоплення та повзуче заболочування території у рівнинних районах Полісся. Для оцінки екологічної ситуації часто приймаються статистичні дані минулих років. В той же час фактичний стан підсистем давно змінений і необхідно вводити поправочні коефіцієнти на: вирубування лісів та їх деградацію через пониження рівня грунтових вод нижче кореневої системи живлення, розорювання заплавних луків, осушення боліт і перезволожених територій, розорювання поверхні водотоку, скидання забруднених комунальних стічних вод із застарілих очисних споруд, спрямлення русел річок. Самовідновна функція природного середовища перейшла межу повернення і суспільство має прийняти термінові компенсаційні заходи з реабілітації для збереження життя на планеті, створити регламент поведінки.

Title in English

THE USE OF CORRECTION COEFFICIENTS TO ASSESS THE LEVEL OF ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION OF WATER BODY BASINS

English abstract

The consequences of the influence of economic activity in the river basins have various negative manifestations, in some cases catastrophic – through the joint action of hydrometeorological factors and the imbalance of natural buffer subsystems. They were manifested by floods, a deterioration in the quality of surface waters and a decrease in fish productivity, the formation of mudflows and landslides in mountainous areas and waterlogging in lowland areas. Modern approaches to assessing the ecological situation in river basins give rather inadequate results. An example can be a decrease in fish productivity with a supposedly high water quality, frequent catastrophic floods in the mountainous regions of the Carpathians, flooding and creeping swamping of the territory in the lowland regions of Polesie. To assess the environmental situation, statistical data from past years are often used. At the same time, the actual state of the subsystems has long been changed and it is necessary to introduce correction factors for: deforestation and their degradation due to a decrease in the level of groundwater below the root feeding system; plowing of floodplain meadows; drainage of swamps and waterlogged areas; plowing the surface of watercourses; discharge of contaminated municipal wastewater from obsolete treatment facilities; straightening of river beds. The self-healing function of the environment has crossed the border of return, and society must take urgent compensatory measures for rehabilitation to preserve life on the planet, and create a regulation of behavior.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: басейн; чинники впливу; поправочні коефіцієнти; буферність; наслідки; basin; influencing factors; correction factors; buffering capacity; consequences
УДК: 502.7.(477.62)
Бібліографічний опис: Поправочні коефіцієнти для оцінки рівня антропогенної трансформації басейнів водних об’єктів / Й. В. Гриб, В. С. Троцюк, О. С. Мороз, Д. Й. Войтишина // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2021. – Вип. 1(93). – С. 101-112.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2021 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2021
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 14 Sep 2021 10:48
Last Modified: 14 Sep 2021 10:48
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21287

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year