АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОГОЛІВ’Я ТВАРИН ТА ПТИЦІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ

Downloads

Downloads per month over past year

Мерленко, І. М. and Бондарчук, С. П. and Федонюк, М. А. and Панькевич, С. Г. and Ковальчук, Н. С. and Merlenko, I. M. and Bondarchuk, S. P. and Fedonіuk, N. A. and Pankevуch, S. Н. and Kovalchuk, N. S. (2021) АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОГОЛІВ’Я ТВАРИН ТА ПТИЦІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 78-89.

[img] Text
Мерленко І. М., Бондарчук С. П., Федонюк М. А., Панькевич С. Г, Ковальчук Н.С. zax.pdf

Download(233kB)

Abstract

Тваринництво це стратегічно важлива галузь в структурі сільськогосподарського виробництва і важливий фактор національної продовольчої безпеки. У статті розглядаються основні тенденції змін чисельності поголів’я тварин та птиці в розрізі областей за останніх 30 років. Виявлено ряд позитивних і негативних тенденції розвитку тваринництва і птахівництва. Проведено детальний аналіз та оцінку основних тенденцій розвитку галузі тваринництва окремого регіону – Волинської області. Питома вага Волинської області у загальному обсязі валової продукції сільського господарства України становить майже 3 відсотки. Фактичний стан галузі тваринництва потребує додаткової уваги та підтримки з боку держави. До сьогоднішнього часу галузь не може досягти чисельності поголів’я рівня 1990–1991 років. Якщо в 1991 році в Україні налічувалось 24623,4 тис. голів великої рогатої худоби, то в 2020 році у 8 разів менше – всього 3092,0 тис. Для декількох областей України (Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Хмельницька та Черкаська), в тому числі – Волинська, приємним винятком є зростання чисельності птиці. Аналіз показує, що чисельність домашньої птиці в Україні зменшилась з 246104 тис. голів в 1991 році до 220486 тис. в 2020 році. У той же час, у Волинській області чисельність домашньої птиці зросла з 3704,2 тис. голів до 7759,5 тис. голів. Кількість великої рогатої худоби, овець та кіз, починаючи з 1991р. і закінчуючи 2020 р. зменшилась у Волинській області на 13,4 та 12,6%. Поголів’я корів зменшилось з 312,7 до 80,4, а коней – з 41,3 до 33,4 тис. голів. Частка поголів’я тварин (%) у Волинській області в загальному обсязі виробництва держави зросла по всіх видах, крім овець та кіз. Майже 15% всіх коней держави знаходиться на території Волинської області. Встановлено, що умовне поголів’я худоби у Волинській області в 2020 р. зменшилось в 3 рази в порівнянні з 1991 роком. Здійснено розрахунки теоретично можливої кількості утворення гною від тварин в межах Волинської області та надано рекомендації для збільшення виробництва органічних добрив. Розрахункова кількість накопичення гною по Волинській області в 1991 році становила 7700,9 тис. т, а в 2020 році – всього 2206,8 тис. т.

Title in English

ANALYSIS OF NUMBER DYNAMICS IN LIVESTOCK AND POULTRY: TRENDS AND CONSEQUENCES

English abstract

Livestock farming is a strategically important industry in the ag ricultural production and an important factor in national food security. The paper considers the main trends towards changes in the number of livestock and paultry by region over the past 30 years. A number of positive and negative trends in the development of livestock and poultry have been identified. A detailed analysis and assessment of the main trends in the development of the livestock farming industry of the Volyn region in particular has been conducted. The share of Volyn region in the total gross agricultural output of Ukraine is almost 3 percent. The actual state of the livestock industry requires additional attention and support from the state. To date, the industry has not been able to reach the number of livestock of 1990–1991. In 1991, there were 24623.4 thousand head of cattle in Ukraine, while in 2020, it is 8 times less – only 3092.0 thousand. At the same time several regions of Ukraine (Vinnytsia, Zhytomyr, Ivano-Frankivsk, Kyiv, Rivne, Khmelnytsky and Cherkasy regions), including the Volyn region, saw increase in poultry farming. The analysis reveals that the number of poultry in Ukraine decreased from 246104 thousand heads in 1991 to 220486 thousand in 2020. While the number of poultry in the Volyn region increased from 3704.2 thousand heads to 7759.5 thousand heads. For the period from 1991 to 2020, the number of cattle, sheep and goats in the Volyn region decreased by 13.4% and 12.6% correspondingly. The number of cows decreased from 312.7 to 80.4 thousand, and the number of horses decreased from 41.3 to 33.4 thousand. The share of livestock (%) in the Volyn region within the total state production has increased for all species except sheep and goats. Almost 15% of all horses in the state are in the Volyn region. It is established that the total livestock in the Volyn region in 2020 decreased by 3 times compared to 1991. The calculations of the theoretically possible amount of manure produced by livestock within the Volyn region have been made and recommendations for increasing the production of organic fertilizers have been given. Estimated amount of accumulated manure within the Volyn region constituted 7700.9 thousand tons in 1991, while in 2020 it was 2206.8 thousand tons.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: статистичне дослідження; тваринництво; птахівництво; органічні добрива; statistical research; animal husbandry; poultry farming; organic fertilizers
УДК: 338.43
Бібліографічний опис: Аналіз динаміки чисельності поголів’я тварин та птиці: тенденції та наслідки / [І. М. Мерленко, С. П. Бондарчук, М. А. Федонюк та ін.] // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2021. – Вип. 1(93). – С. 78-89.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2021 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2021
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 15 Sep 2021 07:45
Last Modified: 15 Sep 2021 07:45
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21320

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year