Силабус освітньої компоненти «Реабілітаційна іхтіоценологія природних водойм» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів», за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура"

Downloads

Downloads per month over past year

05-03-08S Гриб, Й. В. (2021) Силабус освітньої компоненти «Реабілітаційна іхтіоценологія природних водойм» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів», за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Силабус]

[img] Text
05-03-08s.pdf

Download(575kB)

Abstract

Реабілітаційна іхтіоценологія природних водойм – спрямована на набуття студентами сучасних знань з оцінки іхтіоекологічної ситуації у водних басейнах та природних локалітетах відтворення іхтіофауни та розробки заходів з реабілітації складу аборигенної іхтіофауни та рибопродуктивності природних водойм. Мета – вміти визначати видовий склад і потенційну рибопродуктивність природних водойм; визначати кормову базу, видовий склад інтродуцентів у полікультурі; розробляти заходи з відродження рідкісних і зникаючих видів аборигенної іхтіофауни; рекомендувати для впровадження в полікультуру нових видів риб. Завдання навчальної дисципліни є навчання студентів принципам і методам відтворення іхтіоценозу порушених водних екосистем, підвищення продуктивності ставових господарств за рахунок інтродукції нових продуктивних видів риб. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: - як визначити сукцесійні зміни складу іхтіофауни у водних об'єктах та методи відродження популяцій; - закономірності функціонування іхтіоекосистем; - шляхи збереження природних рибо відтворювальних локалітетів; - джерела забруднень і стресових впливів на іхтіофауну. вміти: - визначити стійкість водних екосистем та іхтіоценозів; - давати оцінку іхтіоекологічній ситуації; - розробляти технологію відродження рибопродуктивності водних екосистем та інтродукцію нових видів риб; - визначати природну кормову базу. Теоретичні та практичні знання з дисципліни «Реабілітаційна іхтіоценологія природних водойм» дозволить майбутнім фахівцям – магістрам ефективно використовувати їх як у науковій, так і у практичній діяльності щодо збереження зникаючих і рідкісних видів аборигенної іхтіофауни, відтворення рибопродуктивності та інтродукції нових видів риб.

Title in English

SYLLABUS Rehabilitation ichitiocenology of natural reservoirs. ОК 8 Code in Educational Program Educational level: magister (second) 20 Fields of knowledge Agricultural Sciences and Food 207 Specialty Aquatic Bioresources and Aquaculture Educational Program: Protection, reproduction and rational use of hydrobioresources

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 05-03-08S, реабілітаційна іхтіоценологія природних водойм
Шифр: 05-03-08S
Subjects: Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 207 Водні біоресурси та аквакультура
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Водних біоресурсів
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 16 Sep 2021 09:59
Last Modified: 16 Sep 2021 10:45
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21363

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year