Силабус навчальної дисципліни "Екологія" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» всіх спеціальностей Навчально-наукового механічного інституту НУВГП, які навчаються за відповідними освітньо-професійними програмами

Downloads

Downloads per month over past year

05-02-27S Михальчук, М. А. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Екологія" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» всіх спеціальностей Навчально-наукового механічного інституту НУВГП, які навчаються за відповідними освітньо-професійними програмами. [Силабус]

[img] Text
05-02-27s.pdf

Download(953kB)

Abstract

Дисципліна «Екологія» має проблемно-орієнтований підхід. Предметом вивчення дисципліни є середовище існування людини, механізм управління процесами природокористування та охорони природи. При цьому передбачається: засвоєння основних закономірностей взаємодії людини, суспільства і природи; ознайомлення з особливостями впливу антропогенних факторів на природне середовище; вивчення проблем, пов’язаних зі станом, охороною та раціональним використанням природних ресурсів з урахуванням спеціальності здобувачів; управління процесом природокористування. Актуальність екології полягає в тому, що це одна з головних фундаментальних комплексних наук про шляхи виживання на планеті Земля, завданням якої є пізнання законів розвитку і функціонування біосфери як цілісної системи під впливом природної і, головне, антропогенної діяльності, а також про визначення шляхів і засобів збалансованого співіснування техносфери і біосфери. Навчальна дисципліна має на меті ознайомлення здобувачів з основними фундаментальними положеннями теоретичної екології: принципами функціонування біосфери, сучасними уявленнями про біосферу і ноосферу, особливостями взаємозв’язків біосфери та техносфери; прикладними аспектами екології: видами та джерелами забруднення довкілля, негативними екологічними наслідками антропогенного впливу на навколишнє природне середовище; стратегією і тактикою збереження життя на Землі: глобальними та регіональними екологічними проблемами світу і України, шляхами їх вирішення, основами екології людини та основами міжнародного і національного екологічного законодавства. Особливе значення приділяється питанням, пов’язаним з екологією людини, в першу чергу пропагандою здорового способу життя, харчування, відмовою від шкідливих звичок та фізичною культурою. Цілі вивчення дисципліни - набуття теоретичних знань та практичних навичок у: збиранні, аналізі та оцінюванні екологічної інформації з різних джерел; врахуванні екологічних аспектів під час аналізу та вирішення практичних завдань відповідно до спеціальності здобувача, встановленні важливих екологічних аспектів у технічній та економічній інформації; інтерпретації та оцінюванні інформації щодо наслідків впливу господарської діяльності на навколишнє середовище.

Title in English

SYLLABUS Ecology Code in Educational Program Educational level: Bachelor’s (first) Fields of knowledge: 27 «Transport» 13»Mechanical Engineering» 18 «Production and Technology» 20 «Agricultural Sciences and Food» Educational Program: «Road transport" «Industrial engineering» «Mining «Agroengineering»

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 05-02-27S, екологія
Шифр: 05-02-27S
Subjects: Шифр галузі знань > 13 Механічна інженерія
Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство
Шифр галузі знань > 27 Транспорт
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 20 Sep 2021 08:38
Last Modified: 20 Sep 2021 10:38
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21444

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year