Силабус навчальної дисципліни «Географія світового господарства» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами», спеціальності 106 «Географія»

Downloads

Downloads per month over past year

01-05-124S Холоденко, В. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Географія світового господарства» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами», спеціальності 106 «Географія». [Силабус]

[img] Text
01-05-124S.pdf

Download(1MB)

Abstract

Сучасний ринок праці вимагає від фахівців глибоких теоретичних знань та професійно-практичних компетентностей з географії світового господарства, тому важливою частиною у підготовці майбутнього бакалавра з географії є вивчення навчальної дисципліни «Географія світового господарства». На сучасному етапі соціально-економічного розвитку світу, враховуючи процеси глобалізації, географія світового господарства набуває великого значення та статусу світоглядної дисципліни, яка формує розуміння структурної та територіальної організації сучасного світового господарства, тенденцій в світових господарських зв'язках. Світове господарство – це складна організована економічно-територіальна система з прямими та зворотними зв‟язками. Світове господарство має галузеву, функціональну, територіальну структуру, що функціонує під впливом економічним, політичних, науково-технічних процесів і явищ. Світове господарство є складною системою, що виступає підсистемою єдиної глобальної соціогеоситеми світу. Вона характеризується множиною складових елементів, ієрархічністю, багаторівневістю, структурністю. Метою викладання навчальної дисципліни «Географія світового господарства» є надбання майбутніми фахівцями з географії теоретичних та практичних знань та навичок з висвітлення особливостей, закономірностей розвитку та функціонування галузевої, територіальної структури сучасного світового господарства. А також формування в майбутніх фахівців сучасного суспільно-географічного мислення та системи спеціальних знань з проблем дослідження світового господарства як глобальної географічної системи, ознайомлення з основними поняттями та категоріями географії світового господарства, формування у студентів правильних уявлень про сучасний розвиток світової економіки, географічний розподіл праці, структуру світового господарства, пробле¬ми економічної інтеграції у сучасному світі. Певну частину курсу присвячено ознайомленню з природними, трудовими та економіч¬ними ресурсами України, їх розміщенням а також місцем України в системі світової господарської інтеграції. Здобувачі вищої освіти будуть мати можливість опанувати наступні рівні компетентності: • володіння теоретичними знаннями щодо формування та функціонування географії світового господарства; • опанування структури галузей сучасного світового господарства; • засвоєння особливостей світових господарських зв‟язків; • вміння давати характеристику галузям світового господарства; • використання методів аналізу та оцінки факторів, що визначають ступінь розвитку галузей світового господарства. Методи навчання. Програма побудована за модульним принципом, де кожний модуль є логічною завершеною частиною курсу. У процесі викладання навчальної дисципліни застосовуються наступні методи навчання: лекції, на яких студент засвоює елементи теоретичної основи дисципліни, де будуть використовуватися табличні та картографічні матеріали; практичні заняття, на яких студент отримує практичні навики у розв’язанні питань наукового спрямування; ділові ігри, круглі столи та семінарські заняття, де здобувачі обговорюють та набувають здібностей дискутувати щодо питань географії світового господарства тощо. Також передбачається побудова графіків, картосхем, виконання розрахунків проводиться з використанням технічних засобів навчання та сучасних комп’ютерних програм, виконання практичних навчально-дослідних завдань, складання звітів з практичних занять.

Title in English

SYLLABUS Geography of the world economy ПН28 Code in Educational Program Educational level: Bachelor’s (first) 10 Fieldsofknowledge: Natural Sciences 106 Fieldofstudy: Geography Specialization: Educational Program: Constructive geography, water and mineral resources management

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 01-05-124S, географія,
Шифр: 01-05-124S
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 106 Географія
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Геології та гідрології
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 30 Sep 2021 11:52
Last Modified: 30 Sep 2021 11:52
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21577

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year