Силабус навчальної дисципліни «Практика виробнича зі спеціалізації» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами», спеціальності 106 «Географія»

Downloads

Downloads per month over past year

01-05-173S Холоденко, В. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Практика виробнича зі спеціалізації» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами», спеціальності 106 «Географія». [Силабус]

[img] Text
01-05-173S.pdf

Download(1MB)

Abstract

Сучасний ринок праці вимагає від майбутніх фахівців з географії глибоких теоретичних знань та професійно-практичних компетентностей з виробничих практик, тому важливою частиною у підготовці майбутнього бакалавра з географії є проходження практики виробничої зі спеціалізації, зокрема, «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами». Метою проходження практики виробничої зі спеціалізації є закріплення і поглиблення теоретичних знань та практичних навичок, набутого досвіду з усіх вивчених навчальних дисципліни з циклу загальної та професійної підготовки, а також безпосередня практична підготовка до самостійної високоефективної роботи виконання обов’язків за займаною посадою, польові, лабораторні дослідження, екскурсії на підприємствах, організаціях та установах будь-якої форми власності, які здійснюють господарську діяльність в напрямку географії. Здобувачі вищої освіти будуть мати можливість опанувати наступні рівні компетентності: • набути виробничі навички за фахом; • повністю та своєчасно виконати програму практики; • дотримуватись правил трудового розпорядку відповідної організації або підприємства та правил техніки безпеки; • виконувати вказівки керівників практики; • забезпечувати високу якість виконуваних робіт; • зібрати необхідний матеріал для звіту з практики, а також систематично вести щоденник, описуючи виконані роботи. Керівник практики від виробництва у випадку, якщо студент-практикант зарахований на штатну посаду, до початку роботи має: • ознайомити його з основними видами виробничої діяльності підприємства; • зобов'язати вивчити правила техніки безпеки і охорони праці; • провести інструктаж та безпосередньо слідкувати за дотриманням студентом правил техніки безпеки; • нести відповідальність за нещасні випадки, що можуть статися з студентом-практикантом, який проходить виробничу практику; • сприяти безпосередній участі практиканта в роботі відповідного підрозділу, а також нормативним умовам проходження практики та побуту студента; • надавати допомогу студентам щодо виконання програми практики, самостійних географічних досліджень; • контролювати виконання завдань, хід збору необхідних матеріалів і ведення щоденника. Методи навчання. Під час проходження виробничої практики зі спеціалізації здобувачі вищої освіти будуть застосовувати наступні форми та методи навчання: виробничі, польові, експериментальні та лабораторні дослідження; теоретично-описові дослідження; топографічні та графічні дослідження; камерально-розрахункові роботи, проведення виробничих екскурсій, опрацювання типових проектів і звітів, робота з нормативно-довідковою літературою та документацією.. Основною частиною виробничої практики є здобування практичних навичок та вмінь на виробництві, підприємстві, організаціях та установах, які здійснюють господарську діяльність в напрямку географії. У разі запровадження карантинних заходів в університеті виробнича практика буде проходити у змішано-дистанційній формі із використанням засобів інформаційно-телекомунікаційних технологій та технічних засобів відеозв’язку. Комунікація керівника практики зі студентами здійснюється з використанням месенджерів Skype, Viber, Google Meet, корпоративної пошти, що дозволяє ефективно здійснювати передачу індивідуальних завдань, підтримувати зв’язок (в тому числі й відео) керівника зі студентами та здійснювати постійний контроль виконання індивідуальних завдань протягом практики, проводити настановчу і підсумкову конференції, захист результатів проходження виробничої практики зі спеціалізації в он-лайн режимі із усіма студентами.

Title in English

SYLLABUS Industrial practice in specialization ПН33 Code in Educational Program Educational level: Bachelor’s (first) 10 Fieldsofknowledge: Natural Sciences 106 Fieldofstudy: Geography Specialization: Educational Program: Constructive geography, water and mineral resources management

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 01-05-173S, практика, географія
Шифр: 01-05-173S
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 106 Географія
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Геології та гідрології
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 30 Sep 2021 11:54
Last Modified: 30 Sep 2021 11:54
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21580

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year