СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО – ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ В КРАЇНАХ ЄС

Downloads

Downloads per month over past year

Sribna, Y. V. and Stupnytskyi, V. V. and Stupnytska, N. I. and Срібна, Є. В. and Ступницький, В. В. and Ступницька, Н. І. (2021) СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО – ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ В КРАЇНАХ ЄС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 188-202.

[img] Text
Ve9318 (1).pdf

Download(261kB)

Abstract

В дослідженні проаналізовано розгортання соціального підприємництва в країнах ЄС. Відзначена державна система його визнання на законодавчому рівні. Доведено, що соціальне підприємництво в країнах ЄС суттєво відрізняється, тому виділено такі системи організації соціального підприємництва, як модель Північної Європи, модель Центральної Європи, модель Східної Європи та модель Великобританії, кожна з яких має свої специфічні ознаки. Проаналізовано міжнародні стандарти, які дозволяють розвивати соціальне підприємництво та формувати систему його нефінансової звітності. Вказано, що стандарти орієнтовані на виконання вимог щодо екологізації сучасного виробництва та виконання вимог у захисті прав працівників і стосуються їх менеджменту. Виокремлено міжнародні стандарти, які стосуються регулювання діяльності суб’єктів соціального підприємництва: ISO 14000, OHSAS 18000, Account Ability 1000, SA 8000, Global Reporting Initiative (GRI). Доведено необхідність обліку результатів діяльності цих суб’єктів господарювання як базової основи розбудови соціокультурної сфери та локальних природоохоронних заходів, що гарантує дотримання конституційних соціальних цінностей громадянами, соціальними групами та суспільством загалом. Охарактеризовані групові системи показників, які дозволяють оцінити як матеріальний, так і грошовий внесок у розбудову соціальної та природоохоронної сфери сталого розвитку суспільства. Цей набір показників є необхідно допустимим для оцінки ефективності діяльності соціального підприємництва на рівні територіальної громади та міста, а подальший розрахунок повинен проводитись у визначенні інтегрального показника – Індексу соціального підприємництва. Результати дослідження можуть бути використані для вивчення тенденцій та подальшого розвитку соціального підприємництва та застосовані у подальших розробках методик обрахунку системи показників якості та кількості реалізованих послуг соціального підприємництва, а також їх внесок у формування сталого розвитку територій і країн ЄС.

Title in English

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP – DEVELOPMENT TRENDS AND EFFICIENCY ANALYSIS IN EU COUNTRIES

English abstract

The study analyses the development of social еntrepreneurship in the EU. The state system of its recognition at the legislative level is noted. International standards that allow developing social entrepreneurship and forming a system of its non-financial reporting are analysed. The necessity to take into account the results of these economic entities as a basic basis for the development of socio-cultural sphere and local environmental measures, which guarantees the observance of constitutional social values of citizens, social groups and society in general. The group systems of indicators are described, which allow to estimate both material and monetary contribution to the development of the social and environmental sphere of sustainable development of society. This set of indicators is necessary to assess the effectiveness of social entrepreneurship at the level of the territorial community and the city, and further calculation should be carried out in determining the integrated indicator – the Index of Social Entrepreneurship. The results of the study can be used to study trends and further development of social entrepreneurship and used in further development of methods for calculating the system of indicators of quality and quantity of implemented social entrepreneurship services, as well as their contribution to sustainable development of EU territories and countries.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: social entrepreneurship, social cooperative, social entrepreneurship standards, social entrepreneurship indicators, social entrepreneurship index, соціальне підприємництво, соціальний кооператив, стандарти соціального підприємництва, показники соціального підприємництва, індекс соціального підприємництва
УДК: 334.722 (061.1)
Бібліографічний опис: Sribna Y. V. Social entrepreneurship – development trends and efficiency analysis in EU countries / Y. V. Sribna, V. V. Stupnytskyi, N. I. Stupnytska // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2021. - Вип. 1(93). - С. 188-202.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2021 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2021
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 27 Oct 2021 10:30
Last Modified: 27 Oct 2021 10:30
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21900

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year