СТРАТЕГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Downloads

Downloads per month over past year

Якимчук, А. Ю. and Yakymchuk, A. Y. (2021) СТРАТЕГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 240-254.

[img] Text
Ve9322 (1).pdf

Download(2MB)

Abstract

В процесі децентралізаційної реформи об’єднані територіальні громади сьогодні вступають в новий етап свого розвитку. Вони отримали повноваження, інвестиційні ресурси, є відповідальними перед своїми жителями за формування комфортного й безпечного середовища проживання. Задля цього потрібен прогнозований і вмотивований розвиток громад. Необхідною є нині базова динамічна конкурентна стратегія розвитку територіальних громад зі урахуванням інвестиційної складової, яка б передбачала формування конкурентних переваг громади шляхом мінімізації впливу на нівелювання слабких сторін за допомогою можливостей, які зараз виникають в процесі децентралізації. При цьому громада повинна максимально використовувати свої сильні сторони. Сьогодні в Україні сформовано нормативно-законодавчу основу задля регіонального розвитку, що в цілому відповідає кращим європейським стандартам. Нині розроблено державну стратегію регіонального розвитку, яка подібна за змістом і структурою до аналогічних документів країн-членів Європейського Союзу. На основі проведеного дослідження на прикладі Млинівської ОТГ, запропоновано план стратегічного розвитку Млинівської ОТГ, що дозволить реалізувати принципово новий підхід до планування, інвестування й управління економічного розвитку. Відмінності такого плану полягають у відображенні й реалізації інтересів територіальної громади, системний підхід до розв’язання проблем розвитку. Стратегічний план розвитку громади містять заходи щодо коротко-, середньо- та довгострокового інвестування. Унаслідок реформи децентралізації місцеві громади здобули кращі можливості щодо розвитку своїх територій, створення сучасної медичної, освітньої, транспортної, житлово-комунальної інфраструктури, а також перспективи поліпшити життя громадян у кожному населеному пункті.

Title in English

STRATEGIC FUNDAMENTALS OF INVESTMENT SUPPORT OF TERRITORIAL COMMUNITIES

English abstract

In the process of decentralization reform, united territorial communities have been entering a new stage of their development. They have received the authority, investment resources, are responsible to their residents for the formation of a comfortable and safe living environment. This requires predictable and motivated community development. Based on the results of socio-economic analysis, SWOT-analysis is necessary now basic competitive strategy for the development of local communities, taking into account the investment component, which would provide the formation of competitive advantages of the community by minimizing the impact on the development of weaknesses and in the world. At the same time, the community should make the most of its strengths. Today in Ukraine the normative-legislative basis for regional development has been formed, which as a whole corresponds to the best European standards. Currently, a state strategy for regional development has been developed, which has been very closed in structure to similar documents of the European Union member states. Based on the study on the example of Mlynivska OTG, a plan of strategic development of Mlynivska OTG has been proposed which will allow to implement a fundamentally new approach to planning, investing and managing economic development. The differences of such a plan are the reflection and realization of the interests of the territorial community, a systematic approach to solving development problems. The strategic community development plan includes measures for short-, medium- and long-term investment. As a result of the decentralization reform, local communities have gained better opportunities for the development of their territories, the creation of modern medical, educational, transport, housing and communal infrastructure, as well as prospects to improve the lives of citizens in each locality.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: territorial community, state, investments, natural resources, development strategy, sustainable development, територіальна громада, держава, інвестиції, природні ресурси, стратегія розвитку, сталий розвиток, стратегія
УДК: 333.1
Бібліографічний опис: Якимчук А. Ю. Стратегічні основи інвестиційного забезпечення територіальних громад / А. Ю. Якимчук // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2021. - Вип. 1(93). - С. 240-254.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2021 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2021
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 27 Oct 2021 10:34
Last Modified: 27 Oct 2021 10:34
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21904

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year