Силабус навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня спеціальності 101 «Екологія»

Downloads

Downloads per month over past year

05-02-53S Турчина, К. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня спеціальності 101 «Екологія». [Силабус]

[img] Text
05-02-53S.pdf

Download(732kB)

Abstract

Програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 101 «Екологія». Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування знань, що відбувається внаслідок спеціально організованих наукових досліджень, передавання знань, що виникає внаслідок комунікацій вчених та інших осіб, зайнятих науково-дослідною роботою. Базисом для викладання навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є визначення конкретного об’єкта й всебічне, достовірне вивчення його структури, характеристик, зв’язків на основі розроблених у науці принципів і методів пізнання, а також одержання корисних для діяльності людини результатів, впровадження у виробництво й одержання ефекту. Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти України. Вивчення даної дисципліни базується на діалектичному методі пізнання. Наука займає значне місце в житті сучасного суспільства; процес оновлення знання про світ відбувається дедалі стрімкішими темпами – водночас, інтенсифікація наукового пізнання світу та технічного розвитку, що здійснюється на фундаменті такого пізнання, призводить до виникнення нових проблем, до розчарування у перспективах розвитку науки, до критики раціоналізму як такого та протиставлення йому інших, ненаукових форм пізнання. Руйнівні наслідки використання науки в егоїстичних інтересах певних суспільних груп потребують гуманітарної експертизи наукових досліджень, аналізу мети та ідеалів пізнавального процесу. Все це висуває нагальну потребу формування у здобувачів вищої освіти розуміння засад наукового пізнання, осмислення структури та моральнісних засад наукових досліджень Метою вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» є формування у студентів теоретичних знань щодо принципів і методів проведення наукових досліджень та практичних умінь і навичок їх використання в організації та проведенні різних видів психолого-педагогічних досліджень та НДР, практична підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до реалізації дослідницької професійної функції. В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен: знати: • сутність наукового пізнання, наукових понять та видів наукової діяльності; сутність фундаментальної, загальнонаукової, конкретно наукової методології, принципів психолого-педагогічних досліджень; • вимоги до організації і проведення творчої науково пізнавальної діяльності та професійних і особистісних якостей науковця; • структуру дослідження та вимоги до його етапів й проведення; вимоги до використання методів психолого-педагогічних досліджень та особливості їх проведення; • вимоги до оформлення результатів дослідження; • структуру реферату, курсових і дипломних робіт (різного • кваліфікаційного рівня) та вимоги до їх написання, оформлення і захисту; вміти: • користуватися найновішою методологію аналізу психолого-педагогічних проблем і явищ; орієнтуватися в особливостях проведення різних видів педагогічних досліджень; • розробляти концепцію дослідження; • складати програму педагогічного дослідження, вибирати оптимальні методи його проведення; • визначати науковий апарат дослідження; • формувати вибіркову сукупність; здійснювати аналіз наукових джерел, архівних та інших документів, продуктів діяльності; проводити педагогічний експеримент, спостереження, тестування та ін.; • обробляти й оформлювати результати дослідження, використовуючи графічні, статистичні та інші методи і форми узагальнення результатів дослідження; • самостійно підвищувати свою педагогічну та наукову культуру.

Title in English

SYLLABUS Basics of research ОК 33 Code in Educational Program Educational level: bachelor (first) 10 Fields of knowledge Natural Sciences 101 Speciality «Ecology» Educational Program: Ecology

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 05-02-53S, основи наукових досліджень
Шифр: 05-02-53S
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 101 Екологія
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 20 Jan 2022 13:52
Last Modified: 20 Jan 2022 13:52
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/22635

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year