ЕКОЛОГІЧНІ ПРАКТИКИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА М. РІВНЕ

Downloads

Downloads per month over past year

Громаченко, К. Ю. and Яковишина, М. С. and Gromachenko, K. Yu. and Yakovyshyna, M. S. (2021) ЕКОЛОГІЧНІ ПРАКТИКИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА М. РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 34-46.

[img] Text
Громаченко К.Ю., Яковишина М.С...zax.pdf

Download(243kB)

Abstract

Проаналізовано особливості екологічно стійких практик, які застосовуються підприємствами готельно-ресторанної індустрії світу, та наведено результати дослідження впровадження екологічних практик у закладах ресторанного господарства м. Рівне. Глобальна зміна клімату стала однією з імперативних проблем людства, а збільшення темпів приросту кількості подорожуючих та інтенсивне зростання туристичної індустрії викликало значний інтерес до досліджень, присвячених впливу туризму та діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу на навколишнє середовище. Однією з найбільших екологічних проблем даної галузі є харчові відходи і одноразовий посуд. Вагомий вклад у сумарні продовольчі втрати вносить індустрія гостинності (кафе, бари, ресторани, кейтеринг). На сучасному етапі у багатьох закладах ресторанних господарств спостерігається звернення до «зелених практик», екологічних методів ведення ресторанної діяльності, домінування у меню веганських страв. Світові тенденції останніх років засвідчили збільшення кількості закладів, що працюють згідно норм екологічної культури, у тому числі й підприємств ресторанної індустрії. Велике значення надається раціональному використанню енергії та води. Тому поширення впровадження зелених та екологічних практик, як більш дружніх до довкілля, є сталим варіантом розвитку туристичного та готельно-ресторанного сектору для пом’якшення негативного впливу діяльності людини на довкілля. Матеріалом для публікації став аналіз звітів міжнародних організацій туристичного та готельно-ресторанного спрямування з вивчення екологічних практик та світових тенденцій, а також результати опитування у закладах ресторанного господарства м. Рівне щодо відповідального споживання та впровадження екологічних практик. За результатами дослідження з’ясовано, що більшість з закладів ресторанного господарства міста Рівне застосовують у своїй діяльності екологічні принципи сталого розвитку. Серед поширених екологічних практик варто назвати поводження з відходами шляхом сортування (77%), здачі на переробку (70%), використання екологічного одноразового пакування (90%), а також установка енергозберігаючого та водозберігаючого обладнання (83% і 66% відповідно).

Title in English

ECOLOGICAL PRACTICES IN RESTAURANT ECONOMY OF RIVNE

English abstract

The article analyzes the features of environmentally sustainable practices used by the hotel and restaurant industry of the world and presents the results of a study of the implementation of environmental practices in restaurants of Rivne. Global climate change has become one of the imperative problems of mankind, and the increase in the number of travelers and the intensive growth of the tourism industry has aroused considerable interest in research on the impact of tourism and hotel and restaurant business on the environment. One of the biggest environmental problems in this industry is food waste and disposable tableware. The hospitality industry (cafes, bars, restaurants, catering) makes a significant contribution to the total food losses. At the present stage, many restaurants are turning to "green practices", environmental methods of the restaurant business, the dominance of vegan dishes in the menu. Global trends in recent years have shown an increase in the number of establishments operating in accordance with the norms of environmental culture, including the restaurant industry. Great importance is attached to the rational use of energy and water. Therefore, the spread of green and environmental practices, which are more environmentally friendly, is a sustainable option for the development of the tourism and hotel and restaurant sector to mitigate the negative impact of human activities on the environment. The material for the publication was obtained from the analysis of international organizations’ reports on tourism, hotel and restaurant direction based on the study of environmental practices and world trends, as well as the results of a survey in restaurants in Rivne on responsible consumption and implementation of environmental practices. According to the results of the study, it is found that most of the restaurants of the city of Rivne apply the ecological principles of sustainable development in their activities. Common environmental practices include waste management through sorting (77%), recycling (70%), the use of environmentally friendly disposable packaging (90%), and the installation of energy-saving and water-saving equipment (83% and 66%, respectively).

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ресторанна індустрія; екологічні практики; екологічна сертифікація; екологічні принципи; сталий розвиток; відповідальне споживання; restaurant industry; ecological practices; ecological certification; ecological principles; sustainable development; responsible consumption
УДК: 502.3:640.43
Бібліографічний опис: Громаченко К. Ю. Екологічні практики ресторанного господарства м. Рівне / К. Ю. Громаченко, М. С. Яковишина // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2021. – Вип. 3(95). – С. 34-46.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2021 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2021
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 25 Jan 2022 12:55
Last Modified: 25 Jan 2022 12:55
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/22685

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year