ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ МЕНЕДЖМЕНТУ

Downloads

Downloads per month over past year

Радько, А. О. and Ковшун, Н. Е. and Мельник, І. В. and Radko, A. О. and Kovshun, N. E. and Melnуk, I. B. (2021) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ МЕНЕДЖМЕНТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 120-130.

[img] Text
Ve9511.zax.pdf

Download(1MB)

Abstract

Стаття присвячена визначенню відповідності навиків працівників органів управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища України сучасним трендам цифрової економіки. Досліджено рівень використання інформаційних технологій загалом та відповідної трансформації потреб менеджменту. Показано роль інформаційно-цифрових технологій для підвищення ефективності об’єкта управління. Досліджено інформаційно-аналітичні системи, які реалізовані в органах управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища в Рівненській області на трьох рівнях: обласному, районному та міському. Проведено опитування адміністративного персоналу. Описана систематизація циркулюючих документів здійснюється за рядом класифікаторів. В умовах цифровізації автоматизовані системи управління виконують різноманітні функції. Визначено, що основною потребою, що задовольняється з використанням цифрових технологій, є архівування та реєстрація документів. На районному рівні зареєстровано більше всього органів управління, де комп’ютерну інформаційно-аналітичну систему або її елементи не впроваджено. Доведено низький рівень і незацікавленість керівників у використанні інформаційного забезпечення в процесі прийняття управлінських рішень. встановлено, що для інформаційного підтримки управлінської діяльності найбільшим попитом користуються бази даних з питань фінансово-економічної діяльності, нормативно-правового, кадрового, ресурсного, матеріально-технічного забезпечення та еколого-статистичні. Визначені головні завдання, які повинна вирішувати інформаційно-аналітична система з питань охорони природного середовища України, в умовах цифровізації. Інформаційно-аналітична система повинна бути диференційована та орієнтована на сучасні потреби управління природокористуванням; поєднанням екологічних, економічних та нормативних підсистем забезпечувати комплексний аналіз інформації; орієнтована на перспективу розвитку охорони довкілля в умовах цифровізації.

Title in English

USE OF INFORMATION AND DIGITAL TECHNOLOGIES TO MEET MANAGEMENT NEEDS

English abstract

The article is devoted to determining the compliance of the skills of employees of nature management and environmental protection of Ukraine with modern trends in the digital economy. The level of use of information technologies in general and the corresponding transformation of management needs are investigated. The role of information and digital technologies to increase the efficiency of the control object is shown. The information-analytical systems which are realized in management bodies of nature management and environmental protection in the Rivne area at three levels are investigated: regional, regional and city. A survey of administrative staff was conducted. The described systematization of circulating documents is carried out according to a number of classifiers. In the context of digitalization, automated control systems perform various functions. It is determined that the main need that is met with the use of digital technologies is archiving and registration of documents. At the district level, most of the governing bodies are registered, where the computer information-analytical system or its elements have not been implemented. The low level and disinterest of managers in the use of information support in the process of making management decisions is proved. It is established that databases on financial and economic activities, normative-legal, personnel, resource, material and technical support, and ecological-statistical ones are in the greatest demand for information support of the administrative activity.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: інформаційно-цифрові технології; менеджмент; цифровізація; управлінські запити; інформаційно-аналітична система; information and digital technologies; management; digitization; management requests; information and analytical system
УДК: 338
Бібліографічний опис: Радько А. О. Використання інформаційно-цифрових технологій для задоволення потреб менеджменту / А. О. Радько, Н. Е. Ковшун, І. В. Мельник // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2021. - Вип. 3(95). - С. 120-130.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2021 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2021
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 07 Feb 2022 21:03
Last Modified: 07 Feb 2022 21:03
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/22906

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year