Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної і заочної форми навчання

Downloads

Downloads per month over past year

06-01-17М Лесняк, О. Ю. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
06-01-17М.pdf

Download(825kB)

Abstract

Навчальна дисципліна «Конкурентоспроможність підприємства» вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” за спеціальністю 8.03050401 «Економіка підприємства» та 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (денної та заочної форми навчання), студентів, що навчаються за інтегрованими навчальними планами, слухачів Інституту довузівської підготовки та післядипломної освіти. Метою викладання: засвоєння теоретичних підходів та опанування практичних навичок побудови системи оцінювання, досягнення та підтримання конкурентоспроможності підприємства. Завданнями викладання навчальної дисципліни Конкурентоспроможність підприємства» є засвоєння студентами термінологічного апарату у сфері конкуренції, вивчення типів ринків за глибиною їх монополізації; вивчення ключових проблем конкуренції та конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей національної економіки, міжнародних стратегій конкурентної поведінки; набуття вмінь визначати й оцінювати показники і фактори конкурентоспроможності підприємств різних типів; формування навичок стратегічного планування та вироблення конкурентних стратегій; опанування методики аналізу форм і методів конкуренції в трансформаційний період; вибір оптимальних стратегій українських підприємств на вітчизняних та зарубіжних ринках. У результаті вивчення даного курсу студент повинен: знати: сутність поняття «конкуренція», «конкурентоспроможність підприємства», «конкурентоспроможність продукції»; переваги концепції конкурентоспроможності; моделі та методи оцінки конкурентоспроможності товару і підприємства; принципи та фактори забезпечення конкурентоспроможності підприємства; особливості міжнародної конкурентоспроможності галузей та регіонів; перешкоди на шляху глобальної конкуренції; елементи та їх взаємодія в системі управління конкурентоспроможністю підприємства; вміти: орієнтуватися на ринку серед конкурентів; розрахувати основні показники з оцінки конкурентоспроможності продукції; здійснювати оцінку факторів, що впливають на зміну рівня конкурентоспроможності підприємства; здійснювати оцінку та розробку конкурентної стратегії; визначати та дослідити конкурентні галузі на національному (міжнародному) рівні; визначати джерела і фактори досягнення глобальної конкурентоспроможності; застосовувати концепції розвитку кластерів; застосовувати набуті знання на практиці у сфері управління ринковими процесами, їх регулювання та дослідження.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 06-01-17М, конкурентоспроможність підприємства
Шифр: 06-01-17М
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття, Вивчення дисципліни
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 76 Економіка підприємства
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Економіки підприємства
Depositing User: libr_1 Г. Д. Колюхова
Date Deposited: 23 Mar 2022 15:19
Last Modified: 23 Mar 2022 15:19
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/23217

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year