ВИКОРИСТАННЯ САЕ-СИСТЕМ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОВІТРЯНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

Downloads

Downloads per month over past year

Стадник, О. С. and Пікула, М. В. and Ігнатюк, Р. М. and Пахаренко, В. Л. and Морозюк, С. В. and Stadnyk, O. S. and Pikula, M. V. and Ihnatiuk, R. M. and Pakharenko, V. L. and Morozіuk, S. V. (2021) ВИКОРИСТАННЯ САЕ-СИСТЕМ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОВІТРЯНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 29-37.

[img] Text
Vt953 (1).pdf

Download(422kB)

Abstract

У статті розглянуто сучасні CAD- та САE-системи, які дають можливість виконати моделювання процесу повітряної класифікації на етапі проєктування пневматичних класифікаторів. Ефективність повітряної класифікації залежить від нерівномірності поля швидкостей у робочому об’ємі повітряних класифікаторів. З метою зменшення нерівномірності поля швидкостей запропоновано поліпшити конструкцію повітряних класифікаторів типу «Зиг-заг» шляхом встановлення жалюзійних екранів, що складаються з набору плоских пластин. Критерієм нерівномірності поля швидкості запропоновано використовувати коефіцієнт варіації швидкості руху повітря у робочому об’ємі повітряного класифікатора. За результатами числового експерименту отримано емпіричну залежність для розрахунку коефіцієнта варіації швидкості у робочому об’ємі повітряного класифікатора від конструктивних та режимних параметрів. Встановлено залежність між коефіцієнтом варіації швидкостей та параметрами сепараційної характеристики повітряної класифікації частинок подрібнених пластиків. Раціональний режим процесу повітряної класифікації забезпечується при значеннях коефіцієнта варіації швидкостей у робочому об’ємі повітряного класифікатора типу «Зиг-заг» 0,30–0,40, що відповідає кроку пластин жалюзійного екрану 30–50 мм.

Title in English

USE OF САE SYSTEMS FOR SIMULATION OF THE AIR CLASSIFICATION PROCESS

English abstract

In the article, modern CAD and CAE systems are considered, with the help of which it is possible to perform modeling of the air classification process at the design stage of air classifiers. The efficiency of air classification depends on the non-uniformity of the speed field in the working volume of air classifiers. To reduce the unevenness of the velocity field, the design of air classifiers such as "Zig-zag" was improved by installing louver screens, which consist of a set of flat plates. It was proposed to use the coefficient of variation of air speed in the working volume of the air classifier as a criterion of nonuniformity of the velocity field. According to the results of the numerical experiment, an empirical dependence is obtained for the calculation of the coefficient of variation of speed in the working volume of the air classifier on the design and mode parameters. The equation of dependence between the coefficient of variation of velocity in the working volume of the air classifier and the parameters of the separation characteristic of the air classification of particles of crushed plastics was established. The rational mode of the air classification process will be provided at the values of the coefficient of variation of speeds in the working volume of the air classifier type "Zig-zag" 0.30–0.40, which corresponds to the pitch of the louver screen plates 30– 50 mm.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: повітряна класифікація; повітряний класифікатор; CAD-система; CAE-система; поле швидкостей; нерівномірність; подрібнений пластик; air classification; air classifier; CAD system; CAE system; speed field; non-uniformity; crushed
УДК: 622.331:622.767
Бібліографічний опис: Використання САЕ-систем для моделювання процесу повітряної класифікації / О. С. Стадник, М. В. Пікула, Р. М. Ігнатюк [та ін.] // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2021. - Вип. 3(95). - С. 29-37.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2021 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2021
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 28 Apr 2022 11:56
Last Modified: 28 Apr 2022 11:56
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/23370

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year