ВІДНОВЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ОСУШУВАНИХ ҐРУНТІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ГЛИБОКОГО АГРОМЕЛІОРАТИВНОГО РОЗПУШУВАННЯ

Downloads

Downloads per month over past year

Рокочинський, А. М. and Сташук, В. А. and Rokochуnskyi, A. M. and Stashuk, V. А. (2021) ВІДНОВЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ОСУШУВАНИХ ҐРУНТІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ГЛИБОКОГО АГРОМЕЛІОРАТИВНОГО РОЗПУШУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 161-170.

[img] Text
Vt9515 (1).pdf

Download(155kB)

Abstract

У сучасному світі все більшої гостроти набирають екологічні проблеми від техногенного використання водних та земельних ресурсів, серед яких актуальними є продовольча, енергетична та водна. Проблема підвищення ефективності використання сільськогосподарських угідь у зоні осушувальних меліорацій набуває особливої актуальності, насамперед через несприятливі водно-фізичні властивості ґрунтів, їх вторинну зміну та погіршення в цілому еколого-меліоративного стану. Пропонується вдосконалений принцип екологічного відновлення та покращення водно-фізичного стану осушуваних мінеральних ґрунтів на основі використання нових багатоярусних агромеліоративних глибокорозпушувачів. Описано принцип створення конструкції та наведено результати досліджень. Застосовувані технології глибокого розпушування є рентабельними та економічно вигідними, оскільки термін їхньої окупності в умовах існуючого дренажу не перевищує один рік. При цьому найбільш ефективним є суцільне глибоке розпушування багатоярусним глибокорозпушувачем, застосування якого є вигідним для інвестицій при реалізації проєктів нового будівництва та реконструкції існуючих осушувальних систем.

Title in English

RESTORATION OF THE POTENTIAL OF DRIED SOILS ON THE BASIS OF APPLICATION OF DEEP AGROMELIORATIVE LOOSENING

English abstract

In today's world, environmental problems from the man-made use of water and land resources are becoming more acute, among which food, energy and water are relevant. The problem of improving the efficiency of agricultural land use in the area of drainage reclamation is especially relevant, primarily due to unfavorable water and physical properties of soils, their secondary change and deterioration of the overall ecological and reclamation status. An improved principle of ecological-ecological restoration and improvement of waterphysical condition of drained mineral soils on the basis of the use of new multi-level agromeliorative deep cultivators is proposed. The principle of construction creation is described and research results are given. The deep loosening technologies used are cost-effective and cost-effective, as their payback period under existing drainage does not exceed one year. At the same time, the most effective is continuous deep loosening with a multi-level deep ripper, the use of which is beneficial for investment in the implementation of new construction projects and reconstruction of existing drainage systems.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: екологічний потенціал; осушувані землі; агромеліоративний глибокорозпушувач; ecological potential; irrigated lands; agromeliorative deep ripper
УДК: 631.311;631.432;631.434
Бібліографічний опис: Рокочинський А. М. Відновлення потенціалу осушуваних грунтів на осгові застосування засобів глибокого агромеліоративного розпушування / А. М. Рокочинський, В. А. Сташук // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2021. - Вип. 3(95). - С. 161-170.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2021 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2021
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 28 Apr 2022 23:10
Last Modified: 28 Apr 2022 23:10
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/23392

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year