Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Мости і транспортні тунелі» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання

Downloads

Downloads per month over past year

03-05-85М Подворний, А. В. and Трач, Р. В. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Мости і транспортні тунелі» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
03-05-85М.pdf

Download(406kB)

Abstract

В час, коли розвиток сучасного суспільства можливо охарактеризувати проникненням науки у всі галузі виробництва, молоді фахівці повинні володіти найновішими знаннями в сфері наукових досліджень. Також, сучасне виробництво потребує від спеціаліста вправності в самостійній постановці та вирішенні безлічі задач, що є неможливим без оволодіння здобувачами вищої освіти принципами наукового дослідження. Молодий фахівець та досвідчений інженер повинні розуміти характер розвитку сучасного будівництва і при цьому відмінно орієнтуватися у знаходженні необхідних наукових знань, для чого потрібний досвід такого мислення, яке є творчим та дослідницьким. При цьому повинна враховуватись необхідність збільшення внеску університетської науки у розвиток національної економіки. Таким чином можливість студентів мислити творчо набуває суттєвого значення і стає невід'ємною частиною професійної підготовки спеціаліста. Тому необхідні спеціальні курси, які допоможуть майбутнім професіоналам вести свої дослідження більш якісно. Наукова атмосфера вищого навчального закладу дозволяє підготовку спеціалістів, що відповідають рівню вимог сьогодення. Тому, наукове виховання студентів у вузах є одним із найважливіших аспектів освіти. Метою цих методичних вказівок є забезпечення студентів- будівельників та аспірантів методологічною базою знань для проведення наукових досліджень, сприяння глибшому освоєнню важливих тем наступних дисциплін: «Проектування і будівництво тунелів і метрополітенів», «Проектування мостів і труб», «Експлуатація і реконструкція мостових споруд» і їх залучення до наукової роботи кафедр. Вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» передбачає вирішення реальних технічних завдань за певним алгоритмом. При розробці варіантів розв’язків здобувач повинен переглянути сучасні наукові розробки з певної теми; поставити дослідницькі цілі та конкретні завдання; висунути виправдані гіпотези з цього приводу та обґрунтувати їх теоретично; зробити висновки про актуальність та корисність здобутих результатів і дати рекомендації про доцільність наступних досліджень з заданої тематики. Вивчення навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» проводиться згідно даних методичних вказівок для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Мости і транспортні тунелі». Тут наведено теми, що плануються до вивчення та розподіл практичних занять, тем для самостійного вивчення та список рекомендованої літератури. Підготовка до практичних занять передбачає вивчення відповідного лекційного матеріалу з конспектів лекцій або зі списку рекомендованої літератури. Матеріал лекцій та завдання до самостійної роботи з практичних занять, а також приклади їх виконання приведені на платформі MOODLE НУВГП (https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1007). Формою підсумкового контролю навчальної дисципліни згідно до навчального плану є залік.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 03-05-85М, методологія наукових досліджень
Шифр: 03-05-85М
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття, Самостійна робота
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Мостів і тунелів, опору матеріалів та будівельної механіки
Depositing User: libr_1 Г. Д. Колюхова
Date Deposited: 29 Apr 2022 15:34
Last Modified: 29 Apr 2022 15:34
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/23397

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year