Життєвий світ людини у філософії Е. Гуссерля

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

Залужний, А. та Zaluzhnuy, А. (2015) Життєвий світ людини у філософії Е. Гуссерля. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 160-161.

[img]
Перегляд
Text
Залужний А. - Життєвий світ людини у філософії.pdf

Download(196kB) | Перегляд
Офіційний посилання: http://nuwm.edu.ua/vipuski-studensjkogho-visnika-n...

Анотація

Розкривається проблема життєвого світу людини в контексті нової онтологічної переорієнтації філософії ХХ ст. На основі феноменологічно зорієнтованої філософської традиції та праць Е. Гуссерля відстежено людиновимірні параметри життєвого світу, які обумовлюють посилення ролі творчої індивідуальності.

Title in English

Life world of the philosophy E.Husserl

English abstract

The article deals with the problem of the life world as a world of a person in the new ontological reorientation of philosophy of the XX-th century. On basis of phenomenologicaly orientated philosophy tradition and E. Husserl’s works the humanity parameters of the life world, cause the strengthening of accents on the role of the creative individuality.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: життєвий світ, культура, людина, феноменологія, смисл, нова онтологія, life world, culture, person, phenomenological, meaning, new ontology
УДК: 111.11:17.023.36
Бібліографічний опис: Залужний А. Життєвий світ людини у філософії Е. Гуссерля / А. Залужний // Студентський вісник НУВГП. - Рівне : НУВГП, 2015. - Вип.1(3). - С. 160-161.
Тематики: Видання університету > Студентський вісник НУВГП > 2015
Видання університету > Студентський вісник НУВГП > 2015 > Випуск 1
Користувач, що депонує: С. В. Бойчук
Дата внесення: 11 Серп 2015 09:58
Останні зміни: 11 Серп 2015 09:58
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2414
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року