Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розробка елементів системи землеробства господарства» з дисципліни «Загальне землеробство» студентам за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форми навчання. Частина 2.«Системи обробітку ґрунту»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

082-162 Фурман, В. М. та Гладовська, Т. М. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розробка елементів системи землеробства господарства» з дисципліни «Загальне землеробство» студентам за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форми навчання. Частина 2.«Системи обробітку ґрунту». [Методичне забезпечення]

[img]
Перегляд
Text
082-162.pdf

Download(709kB) | Перегляд

Анотація

Досягнення сучасної аграрної науки та передової практики переконливо показують, що збільшити виробництво і поліпшити якість сільськогосподарської продукції можна на основі застосування зональних науково обґрунтованих систем землеробства, широкого впровадження у виробництво енергозберігаючих, ґрунтозахисних та індустріальних технологій вирощування сільськогосподарських культур, здійснення комплексу заходів щодо підвищення родючості ґрунту, ефективного використання капіталовкладень, сільськогосподарської техніки, добрив, гербіцидів та інших засобів. Серед заходів по прискоренню науково-технічного прогресу в сільському господарстві, підвищенню родючості ґрунту і врожайності сільськогосподарських культур, продуктивності та стійкості землеробства важливе місце займає впровадження обробітку ґрунту в сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних зон України. За допомогою обробітку створюють необхідні ґрунтові умови для нормального росту й розвитку рослин, до мінімуму зводять негативну дію посухи та інших явищ, які згубно впливають на продуктивність сільськогосподарських культур. Разом з тим досвід передових країн свідчить, що впровадження однакових прийомів обробітку в різних грунтово-кліматичних умовах неефективне. При вивчені навчальної дисципліни «Загальне землеробство» студентами за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» як денної та заочної форми навчання робочою програмою передбачено виконання індивідуального навчально-дослідного завдання у вигляді курсової роботи з розробки елементів системи землеробства сільськогосподарського підприємства. На виконання індивідуальної роботи відводилось 24 години навчального навантаження. Згідно змісту і структури курсова робота включає в себе 6 розділів, одним з яких є “Розробка системи обробітку ґрунту в сівозміні”.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 082-162, загальне землеробство, система обробітку ґрунту, культура сівозміни
Шифр: 082-162
За видами робіт: Курсова робота (проект)
Тематики: За напрямами > 09 - Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції > 0901 - Сільське господарство і лісництво
За напрямами > 09 - Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції > 0901 - Сільське господарство і лісництво > 6.090101 - Агрономія
Підрозділи: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Агрохімії, ґрунтознавства та землеробства
Користувач, що депонує: libr_2 Д. А. Пелех
Дата внесення: 31 Серп 2015 07:40
Останні зміни: 08 Лип 2016 08:23
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2495
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року