МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни “Інженерні методи охорони навколишнього природного середовища” для студентів спеціальності 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” спеціалізації “Водогосподарська екологія та природокористування” денної форми навчання

Downloads

Downloads per month over past year

075-105 Волкова, Л. А. and Кушнірук, Ю. С. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни “Інженерні методи охорони навколишнього природного середовища” для студентів спеціальності 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” спеціалізації “Водогосподарська екологія та природокористування” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

[img]
Preview
Text
075-105.pdf

Download(832kB) | Preview

Abstract

В сучасних умовах різко зростають масштаби природокористуван- ня та рівень антропогенного навантаження на оточуюче природне се- редовище. В інтересах збереження людської цивілізації виникла необ- хідність у перегляді традиційно прийнятих у виробництві пріоритетів. Актуальним питанням постає розвиток енергозберігаючих техно- логій, утилізації та рекуперації відходів, екологізації виробництва то- що. Мета дисципліни “Інженерні методи охорони навколишнього при- родного середовища” – вивчення екологічних основ раціонального природокористування, методів управління процесами природокорис- тування, вивчення сучасних безвідходних технологій та процесів, роз- робка засобів утилізації відходів, комплексного використання вторин- ної сировини (в тому числі вторинних енергоресурсів). Під методами захисту НПС розуміють комплекс технологічних, технічних і організаційних заходів спрямованих на зниження, або по- вне виключення антропогенного забруднення біосфери. Велике значення має розділ інженерних методів захисту навколи- шнього природного середовища від впливу місць накопичення відхо- дів, як промислових, так і побутових. Знешкодження відходів здійснюється відповідно до вимог екологі- чної безпеки та за погодженням із державкою санітарно- епідеміологічною службою України. Для охорони навколишнього середовища від забруднення промис- ловими відходами необхідно впроваджувати інженерні методи їх зне- шкодження: методи спільної обробки частини промислових відходів із побутовими на заводах біотермічного компостування; методи терміч- ної обробки та заводського спалювання спільно з побутовим сміттям; методи складування частини промислових відходів на полігоні побу- тових відходів і тільки знешкодження токсичних промислових відхо- дів (І-ІІ класу) повинне відбуватися на спеціальних інженерних спо- рудах - полігонах захоронення токсичних промислових відходів. Так, як спосіб захоронення відходів вибирається залежно від класу їх небезпеки, агрегатного стану, водорозчинності, тому майбутні еко- логи повинні вміти визначати клас небезпеки відходів. Завдання цієї методичної розробки навчити студентів визначати клас небезпеки промислових відходів, величину накопичення твердих побутових відходів (ТПВ) у населеному пункті за розрахунковий пе- ріод, розраховувати місткість та площу полігону ТПВ.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 075-105, Інженерні методи, охорона природного середовища, промислові відходи, тверді побутові відходи (ТПВ)
Шифр: 075-105
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття
Subjects: За напрямами > 04 - Природничі науки > 0401 - Природничі науки
За напрямами > 04 - Природничі науки > 0401 - Природничі науки > 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Водогосподарської екології, гідрології та гідравліки
Depositing User: libr_2 Д. А. Пелех
Date Deposited: 02 Sep 2015 08:09
Last Modified: 11 Jul 2016 13:23
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2513

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year