Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Фізика» розділ «КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ» для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки денної, заочної та дистанційної форм навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

05-06-46 Гаєвський, В. Р. та Рибалко, В. А. та Рудик, Б. П. (2015) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Фізика» розділ «КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ» для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img]
Перегляд
Text
05-06-46╤Ц.pdf

Download(1MB) | Перегляд

Анотація

Метою «Методичних вказівок» є допомогти студентам інженерно-технічних напрямів підготовки денної, заочної та дистанційної форм навчання вищих навчальних закладів опанувати навики розв’язування задач з розділу «Коливання і хвилі». «Методичні вказівки» розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни «Фізика» НУВГП. В них містяться короткі теоретичні відомості з розділу «Коливання і хвилі», приклади розв’язування задач, задачі для самостійного розв’язування, довідковий матеріал та список літератури. В теоретичних відомостях є виведення основних формул і співвідношень вони є достатніми для опанування розв’язування задач з розділу «Коливання і хвилі», тому перед розв’язуванням задач необхідно ознайомитись з теорією даної теми та прикладами розв’язування задач. В процесі розв’язування необхідно користуватись даними таб- личних величин, наведених в кінці «Методичних вказівок». Для пог- либленого вивчення теоретичного матеріалу необхідно користуватись літературою, з відповідного списку літератури. Для розв’язування задач необхідно дотримуватись традиційного алгоритму, який полягає у виконанні таких етапів: запис умови у скороченій формі; уніфікація даних у Системі Інтернаціональній (СІ); зображення малюнка або графіка (при необхідності); послідовний ло- гічний виклад (з поясненнями) з отриманням розрахункової формули; перевірка розмірностей; підстановка у формулу уніфікованих даних і розрахунок з використанням правил заокруглення; аналіз отриманих результатів. Автори бажають успіху студентам у вивченні фізики.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 05-06-46, коливання, математичний маятник, фізичний маятник, гармонічні коливання, згасаючі коливання, вимушені коливання, електромагнітні коливання, хвиля, хвильове рівняння, енергія пружної хвилі, стоячі хвилі, звукові хвилі, ефект Доплера, електромагнітні хвилі
Шифр: 05-06-46
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття
Тематики: За напрямами > Усі спеціальності
Підрозділи: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Хімії та фізики
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 02 Вер 2015 08:43
Останні зміни: 16 Трав 2016 11:57
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2551
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року