МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни „Фізична хімія та хімія силікатів” для студентів напряму підготовки 6.060101 „Будівництво”, професійне спрямування „Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

05-06-44 Буденкова, М. М. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни „Фізична хімія та хімія силікатів” для студентів напряму підготовки 6.060101 „Будівництво”, професійне спрямування „Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”. [Методичне забезпечення]

[img]
Перегляд
Text
05-06-44.pdf

Download(1MB) | Перегляд

Анотація

Головна мета методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни „Фізична хімія та хімія силікатів” – допомогти студентам засвоїти експериментальні методи вивчення термохімічних процесів, фазових рівноваг в двокомпонентних системах, кінетики та рівноваги хімічних реакцій, а також властивостей дисперсних систем, хімії сполук Силіцію. Вимоги одержання допуску до виконання лабораторної роботи: а) знання теоретичного матеріалу теми, методики виконання роботи, вміння користуватися необхідними приладами, посудом, хімічними реактивами; б) наявність лабораторного зошиту, в якому записано назва роботи і мета, послідовність її виконання, таблиця для запису одержаних даних; в) знання правил техніки безпеки при роботі з реактивами і приладами, які застосовуються в даній роботі. Допуск до виконання роботи кожен студент одержує шляхом індивідуальної співбесіди з викладачем. Вимоги по оформленню виконаної лабораторної роботи: а) одержані результати роботи заносять в таблицю і підписують у викладача; б) проводять відповідні розрахунки, їх математичну обробку, вказують розмірність одержаних величин. Необхідні графіки будують на міліметровому папері, координати точок наносять на площині і обводять кружком, позначають трикутником, квадратом або хрестом. Точки з’єднують усереднюючою кривою, не застосовуючи точки, які випадають і визначають необхідні величини з графіку; в) для обробки експериментальних даних можна застосовувати засоби обчислювальної техніки. Повністю оформлену роботу студент повинен представити викладачу і захистити на наступному занятті.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 05-06-44, фізична хімія, хімія силікатів, гомогенні реакції, молекулярність, порядок реакції, теплота гідратоутворення, діаграми стану, адсорбція, хемісорбція, аморфний кремній, силікатна кислота, клеї
Шифр: 05-06-44
За видами робіт: Лабораторні роботи
Тематики: За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура
За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура > 6.060101 - Будівництво
За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура > 8.06010104 - Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Підрозділи: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Хімії та фізики
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 03 Вер 2015 07:07
Останні зміни: 22 Черв 2016 13:01
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2567
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року