МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни „ХІМІЯ” для студентів за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво» (професійне спрямування „Розробка родовищ та видобування корисних копалин”) денної та заочної форм навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

05-06-11 Буденкова, Н. М. та Корчик, Н. М. та Назарук, Г. І. та Мисіна, О. І. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни „ХІМІЯ” для студентів за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво» (професійне спрямування „Розробка родовищ та видобування корисних копалин”) денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img]
Перегляд
Text
05-06-11.pdf

Download(1MB) | Перегляд

Анотація

Приєднання України до Болонської конвенції та інтеграція до єдиного європейського простору вищої освіти передбачає реформування школи шляхом впровадження кредитно-трансферної системи організації навчального процесу. Така система включає значний обсяг самостійної роботи, яка повинна мати відповідне методичне забезпечення. Лабораторні роботи з навчальної дисципліни „Хімія” максимально наближені до майбутньої спеціальності студентів, охоплюють основні розділи хімії і спрямовані на більш поглиблене засвоєння знань. В процесі виконання лабораторної роботи студенти повинні закріпити теоретичні знання з даного розділу програми, навчитися працювати з лабораторним посудом та приладами. Робота в лабораторії вимагає осмислення теоретичного матеріалу, з якими пов’язані досліди, тому студент повинен вивчити теоретичний матеріал з теми лабораторної роботи, який наведений у теоретичному вступі до кожної роботи. Обов’язкові знання студентів з правил техніки безпеки при роботі з приладами і відповідними реактивами, без чого не можна починати практичну частину роботи. Лабораторна робота з відповідним оформленням в зошиті подається у вигляді звіту для захисту.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 05-06-11, оксиди, ангідриди, амфотерні оксиди, основи (луги), кислоти, кислотні залишкі, солі, середні солі, кислі солі, основні солі, еквівалентом речовини (Е), концентрація, електроліти, дисоціація, вода, водневий показник рН, гідроліз солі, колоїдні розчини
Шифр: 05-06-11
За видами робіт: Лабораторні роботи
Тематики: За напрямами > 05 - Інженерія > 0503 - Розробка корисних копалин
За напрямами > 05 - Інженерія > 0503 - Розробка корисних копалин > 6.050301 - Гірництво
За напрямами > 05 - Інженерія > 0503 - Розробка корисних копалин > 8.05030101 - Розробка родовищ та видобування корисних копалин
Підрозділи: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Хімії та фізики
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 07 Вер 2015 08:52
Останні зміни: 22 Черв 2016 13:04
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2623
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року