МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних занять із дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії», 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» та 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

06-06-42 Валюх, А. М. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних занять із дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії», 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» та 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою». [Методичне забезпечення]

[img]
Перегляд
Text
06-06-42.pdf

Download(913kB) | Перегляд
Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 06-06-42, інтелектуальна власність, комерціалізація, інтелектуальний продукт, інтелектуальні активи, інтелектуальний капітал, інновація, авторське право, презумпція авторства, авторський договір, виключні та невиключні права, авторська винагорода, депонування, суміжні права, винахід, корисна модель, промисловий зразок, патент, експертиза, торгівельна марка, товарний знак, знак для товарів і послуг, маркування, домен, свідоцтво на знак для товарів і послуг, кваліфікаційна експертиза, нематеріальні активи, гудвіл, ліцензія, ліцензіар, ліцензіат, комбінований платіж, ліцензійний платіж, паушальний платіж, життєвий цикл, етапи життєвого циклу, принципи управління, функції управління, методи управління, управління інформацією, управління знаннями, трансфер технологій
Шифр: 06-06-42
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття
Тематики: За напрямами > 18 - Специфічні категорії > 1801 - Специфічні категорії
За напрямами > 18 - Специфічні категорії > 1801 - Специфічні категорії > 8.18010014 - Управління фінансово-економічною безпекою
За напрямами > 18 - Специфічні категорії > 1801 - Специфічні категорії > 8.18010017 - Економіка довкілля і природних ресурсів
Підрозділи: Навчально-науковий інститут права > Державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 22 Вер 2015 06:47
Останні зміни: 22 Черв 2016 13:15
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2721
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року