МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни “Метрологія і стандартизація” студентами напряму підготовки 6.060101 “Будівництво” всіх форм навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

03-01-07 Голуб, О. В. та Савицький, В. В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни “Метрологія і стандартизація” студентами напряму підготовки 6.060101 “Будівництво” всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img]
Перегляд
Text
03-01-07.pdf

Download(545kB) | Перегляд

Анотація

Програма вивчення дисципліни передбачає три основних види занять – лекції (14 годин), лабораторні роботи (10 годин) і самостійну роботу в позааудиторний час. Вивчення курсу для студентів всіх форм навчання закінчується заліком. Така форма кінцевого звіту зобов’язує кожного студента виконати та публічно захистити цикл лабораторних робіт і оволодіти теоретичними знаннями, за якими і проводиться підсумковий модуль. Задачі вивчення даного курсу: познайомити студентів з основами метрології та стандартизації в будівництві, навчити їх методів та засобів вимірювань при обстеженні, контролю якості матеріалів, конструкцій, будівель та споруд, методів обробки та аналізу результатів вимірювань. Запропоновані методичні вказівки містять перелік рекомендованої літератури, зміст розділів курсу, питання для контролю та самоконтролю, запитання для підготовки до заліку, посилання на літературні джерела.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 03-01-07, метрологія, стандартизація
Шифр: 03-01-07
За видами робіт: Вивчення дисципліни
Тематики: За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура
За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура > 6.060101 - Будівництво
Підрозділи: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 29 Вер 2015 10:10
Останні зміни: 23 Черв 2016 13:22
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2753
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року