МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Метрологія і стандартизація” студентами напряму підготовки 6.060101 “Будівництво” всіх форм навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

03-01- 08 Гомон, С. С. та Савицький, В. В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Метрологія і стандартизація” студентами напряму підготовки 6.060101 “Будівництво” всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img]
Перегляд
Text
03-01-08.pdf

Download(1MB) | Перегляд

Анотація

Метою виконання студентами лабораторних робіт з дисципліни “Метрологія і стандартизація” є закріплення знань, отриманих студентами на лекційних заняттях і при самостійному вивченні предмету. Окрім того, студенти повинні набути навичок користування механічними, електромеханічними та електричними приладами, які використовуються у будівельній практиці. Також необхідно оволодіти методами обробітку експериментальних даних на основі попередніх вимірювань та виконання відповідних розрахунків для узагальнення результатів дослідів у вигляді обґрунтованих висновків. Для свідомого виконання лабораторних робіт студенти повинні заздалегідь самостійно вивчити теоретичний матеріал за рекомендованою літературою та роботу відповідних вимірювальних приладів, відповісти на контрольні запитання. Лабораторні роботи вважаються виконаними лише за тієї умови, якщо вони виконані згідно завдання в зошиті для лабораторних робіт, де студент чітко записав результати спостережень та розрахунків, побудував необхідні графіки і зробив необхідні висновки. Після виконання лабораторних робіт проводиться захист звіту. Під час захисту кожний студент повинен підтвердити набуті знання, практичні навички та вміння застосовувати їх у майбутній роботі. Зошит з лабораторними роботами зберігається до складання підсумкового модулю.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 03-01-08, метрологія, стандартизація, прогиноміри 6ПАО, Максимова, індикатори ИЧ-10М, 1МИГ, 2МИГ, тензометр Гугенбергера, тензометр Аістова, тензодатчики, СИИТ-3, молоток Кашкарова, ИЗС-10Н, ЭИН-МГ2
Шифр: 03-01- 08
За видами робіт: Лабораторні роботи
Тематики: За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура
За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура > 6.060101 - Будівництво
Підрозділи: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 29 Вер 2015 10:11
Останні зміни: 23 Черв 2016 13:23
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2756
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року