МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни “Метрологія і стандартизація” студентами напряму підготовки 6.060101 “Будівництво” заочної та дистанційної форм навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

03-01-09 Гомон, С. С. та Савицький, В. В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни “Метрологія і стандартизація” студентами напряму підготовки 6.060101 “Будівництво” заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img]
Перегляд
Text
03-01-09.pdf

Download(645kB) | Перегляд

Анотація

Метою виконання студентами контрольної роботи з дисципліни “Метрологія і стандартизація” є закріплення знань, отриманих студентами на лекціях і при самостійному вивченні дисципліни, а також набуття навичок з обробітку експериментальних даних на основі попередніх вимірювань та виконання необхідних розрахунків для узагальнення результатів дослідів у вигляді обґрунтованих висновків. Для свідомого виконання контрольної роботи студенти повинні заздалегідь самостійно вивчити теоретичний матеріал по рекомендованій літературі. Контрольна робота вважається виконаною лише за тієї умови, якщо вона виконана згідно завдання в зошиті для контрольної роботи, де студент чітко записав результати спостережень та розрахунків, побудував необхідні графіки і зробив необхідні висновки. Зошит з контрольною роботою зберігається до складання заліку. Варіанти завдань вибираються студентом за шифром згідно номеру студентського квитка. Контрольна робота виконується рукописним або друкованим шрифтом у зошиті в клітинку або на листах формату А4. Рисунки і таблиці подаються після посилань на них у тексті і виконуються від руки олівцем або за допомогою комп’ютерного друку. Контрольна робота складається з двох завдань – теоретичного (опис приладу чи методики вимірювання) і практичного (статистична обробка експериментальних даних, отриманих у процесі вимірювання фізичних величин). Після перевірки правильності виконання завдань студент повинен захистити контрольну роботу в усній формі, тобто відповісти на запитання щодо змісту теоретичної та практичної частини. Захищена контрольна робота вважається допуском до складання студентом заліку.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 03-01-09, функціональна залежність, кореляційна залежність, прямолінійна кореляція, коефіцієнт кореляції
Шифр: 03-01-09
За видами робіт: Контрольна робота
Тематики: За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура
За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура > 6.060101 - Будівництво
Підрозділи: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 29 Вер 2015 10:12
Останні зміни: 23 Черв 2016 13:26
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2758
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року