МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять з дисципліни “Будівельні конструкції” (розділ “Залізобетонні конструкції”) для студентів напрямку 6.060101 “Будівництво” (для денної та заочної форм навчання)

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

051-131 Жук, Є. В. та Савицький, В. В. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять з дисципліни “Будівельні конструкції” (розділ “Залізобетонні конструкції”) для студентів напрямку 6.060101 “Будівництво” (для денної та заочної форм навчання). [Методичне забезпечення]

[img]
Перегляд
Text
051-131.pdf

Download(905kB) | Перегляд

Анотація

Методичні вказівки розроблено з метою забезпечити повноцінну, свідому роботу студентів напрямку “Будівництво” для розв’язання індивідуальних завдань на практичних заняттях, передбачених робочою програмою дисципліни “Будівельні конструкції” (розділ “Залізобетонні конструкції”). Методичні вказівки покликані допомогти студентам закріпити в пам’яті необхідні теоретичні знання, набути достатні навички у вирішенні найбільш поширених у будівельній справі інженерних задач та підготуватися до виконання курсового проекту – відповідального самостійного кроку в напрямку комплексного творчого опанування предметом, що вивчається. Робочою програмою дисципліни “Будівельні конструкції” (розділ “Залізобетонні конструкції”) передбачено наступну тематику практичних занять. 1. Розрахунок залізобетонної балки прямокутного перерізу на міцність за нормальними перерізами (підбір поздовжньої робочої арматури). 2. Розрахунок залізобетонної балки таврового перерізу (поличка в стиснутій зоні) на міцність за нормальними перерізами. 3. Розрахунок залізобетонної балки на міцність за похилими перерізами. В прикладах використана система одиниць СІ. При виконанні практичних занять необхідно звернути увагу на приведення одиниць системи СІ до інших інженерних одиниць. Відомо, що Н/м2 = Па, Н/см2 = 104×Па, кН/см2 =107·Па = 10 МПа. Тому в розрахунках зусилля, підставлені в “кН”, множаться на коефіцієнт “10”, а геометричні характеристики поперечного перерізу представлені в “см” (площа А, см2; момент опору W, см3; момент інерції І, см4). За такої умови напруження (нормальні “s”, дотичні “t”) мають розмірність “МПа”. Задля спрощення розрахунків коефіцієнт надійності за відповідальністю прийнято gn = 1,0. В реальних же розрахунках коефіцієнт gn слід враховувати в залежності від призначення будівлі.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 051-131, будівельні конструкції, залізобетонні конструкції, розрахунок залізобетонної балки
Шифр: 051-131
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття
Тематики: За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура
За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура > 6.060101 - Будівництво
Підрозділи: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 29 Вер 2015 12:34
Останні зміни: 12 Лип 2016 12:05
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2773
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року