МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи студентів усіх напрямів підготовки НУВГП з дисципліни «Іноземна мова»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

06-09-10 Вакуленко, О. Л. та Борисюк, Т. Б. та Купчик, Л. Є. та Літвінчук, А. Т. та Осецька, Н. Ф. (2014) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи студентів усіх напрямів підготовки НУВГП з дисципліни «Іноземна мова». [Методичне забезпечення]

[img]
Перегляд
Text
06-09-10 (1).pdf

Download(1MB) | Перегляд

Анотація

Самостійна робота студентів – це запланована пізнавальна дія-льність виконання творчих навчальних завдань різних видів, яка виконується самостійно з метою надбання знань, накопичення вмінь та навичок, досвіду іншомовної поведінки та професійно ва-жливих якостей. Реалізація такої мети на практиці сприяє здійснен-ню принципу розвиваючого навчання, формуванню особистості майбутнього фахівця. Здатність студента до самонавчання є однією з найважливіших передумов не тільки успішного володіння інозем-ною мовою, але й формування навичок самостійної діяльності вза-галі. У ході самостійної роботи студенти повинні стати активними учасниками навчального процесу, навчитися свідомо ставитися до оволодіння теоретичними та практичними знаннями та вільно оріє-нтуватися в інформаційному просторі. Методичні рекомендації для самостійного вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням можуть використовуватися студентами всіх спеціальностей. Дані рекомендації мають на меті допомогти студентові у його самостійній роботі над розвитком практичних навичок правильного читання, розуміння та перекладу текстів з іноземної (англійської/німецької/французької) мови, робо-ти з різними друкованими та електронними інформаційними та на-вчальними джерелами, навичок підготовки презентації. Матеріал методичних рекомендацій містить основні поради щодо ефективної організації вивчення іноземної мови; користування словниками разом із прикладами сучасних електронних словників та Інтернет ресурсів для розвитку, діагностики, тестування і контролю знань; інформацію про різні види перекладу, основні мовні засоби, необ-хідні для анотування та реферування текстів, список найуживані-ших скорочень та, так званих, «хибних» друзів перекладача. Все це допоможе студентам більш ефективно засвоювати матері-ал, що вивчається, послідовно формувати самостійність як рису характеру, що відіграє важливу роль у формуванні сучасного фахів-ця вищої кваліфікації.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 06-09-10, іноземна мова
Шифр: 06-09-10
За видами робіт: Самостійна робота
Тематики: За напрямами > Усі спеціальності
Підрозділи: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Іноземних мов
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 13 Жов 2015 07:07
Останні зміни: 19 Трав 2016 13:13
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2831
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року