Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Водопідготовка” студентами спеціальності 6.090500 “Теплоенергетика” всіх форм навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

055-129 Зощук, А. М. та Романенко, Т. В. (2003) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Водопідготовка” студентами спеціальності 6.090500 “Теплоенергетика” всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img]
Перегляд
Text
12. 055-129.pdf

Download(776kB) | Перегляд

Анотація

Природні води – складні багатокомпонентні системи. Вони вміщують розчинені неорганічні та органічні сполуки, гази, колоїди, мікроорганізми. Така система може бути названа дисперсною, де дисперсним середовищем є сама вода, а дисперсною фазою її домішки. В залежності від розмірів часток домішок розрізняють: зависі (діаметр часток>10-4 см), колоїдні розчини – золі (діаметр часток від 10-4 до 10-6 см), істинорозчинні (діаметр часток <10-6). Головні іони, що містяться в природних водах: катіони Na+, K+, Ca2+, Mg2+, аніони гідрокарбонат НСО3¯, сульфат SO42¯, хлорид Сl¯. У значно меншій кількості ( і не завжди) містяться катіони Fe2+, Fe3+, Mn2+, аніони гідросилікат НSiO3¯, гідрофосфат HPO42¯, гідросульфід НS¯ тощо. Органічні залишки рослинного та тваринного походження, які попадають у водойми разом із стічними водами, забруднюють їх сполуками азоту: амонійний азот NH4+, нітритний азот NО2¯, нітратний азот NО3¯. Іноді з виробничими стічними водами у водойму попадають солі важких металів (мідь, хром, нікель, свинець тощо), а також речовини, які поглинають кисень (наприклад, сульфіт натрію Na2SO3). Основною метою даних методичних вказівок є ознайомлення з фізичними, хімічними та біологічними показниками води, які обумовлюють вибір методу її очищення, а також ознайомлення з кількісною та якісною оцінкою якості води.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 055-129, визначення карбонатної, загальної жорсткості води, окисності води, сульфати у воді, нітрати у воді, хлориди у воді
Шифр: 055-129
За видами робіт: Лабораторні роботи
Тематики: За напрямами > 05 - Інженерія > 0506 - Енергетика та енергетичне машинобудування
За напрямами > 05 - Інженерія > 0506 - Енергетика та енергетичне машинобудування > 6.050601 - Теплоенергетика
Підрозділи: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Водопостачання водовідведення та бурової справи
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 26 Жов 2015 13:38
Останні зміни: 02 Черв 2016 11:36
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2922
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року