Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Організація і проведення наукових досліджень та захист інтелектуальної власності” для студентів спеціальності 7.05020201, 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

04-03-119 Древецький, В. В. та Данченков, Я. В. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Організація і проведення наукових досліджень та захист інтелектуальної власності” для студентів спеціальності 7.05020201, 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами». [Методичне забезпечення]

[img]
Перегляд
Text
04-03-119.pdf

Download(2MB) | Перегляд

Анотація

Виконання практичних робіт з дисципліни “Організація і проведення наукових досліджень та захист інтелектуальної власності” передбачені навчальним планом для студентів спеціальності 7.05020201, 8.05020201 “Автоматизоване управління технологічними процесами”, денної та заочної форм навчання, їх виконання є обов'язковим. Практичні роботи вимагають від студентів застосування теоретичних положень дисципліни “Організація і проведення наукових досліджень та захист інтелектуальної власності” для реалізації та оформлення результатів наукових досягнень за встановленими формами. Практичні роботи рекомендується виконувати за допомогою обчислювальної техніки відповідного рангу. Заохочується використання для розрахунків та побудови графіків сучасного програмного забезпечення як стандартного, так і спеціалізованого. В результаті виконання практичних робіт студент повинен вміти: вести пошук наукової та патентної інформації та робити відповідні звіти; аналізувати результати пошуку наукової та патентної інформації; готувати пропозиції щодо методики проведення типових досліджень, необхідну апаратуру та обладнання; виконувати дослідження та обробляти результати; оформляти результати досліджень, готувати доповіді, тези та матеріали статей; готувати матеріали до патентування та оформлення заявок на винаходи.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 04-03-119, дослідження об’єкта регулювання, анотування, реферування, конспектування наукової статті, оформлення наукової статті
Шифр: 04-03-119
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття
Тематики: За напрямами > 05 - Інженерія > 0502 - Автоматика та управління
За напрямами > 05 - Інженерія > 0502 - Автоматика та управління > 8.05020201 - Автоматизоване управління технологічними процесами
Підрозділи: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 03 Груд 2015 12:34
Останні зміни: 16 Трав 2016 12:45
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3189
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року