Методи і засоби інформаційних технологій еколого-економічної оптимізації виробництва

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

Григорович, В. Г. та Шаклеіна, І. О. та Цмоць, В. М. та Hrуhorovуch, V. Н. та Shakleina, I. O. та Tsmots, V. M. (2013) Методи і засоби інформаційних технологій еколого-економічної оптимізації виробництва. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). с. 466-476.

[img]
Перегляд
Text
Vt6455.pdf

Download(182kB) | Перегляд

Анотація

Проблеми в ефективному управлінні витратами, які виникають при формуванні ринкових відносин в умовах глобальної екологічної кризи є актуальними та потребують постійних досліджень, що передбачають використання нових інформаційних технологій. З огляду на це виникає потреба в спеціалістах, здатних забезпечити автоматизацію процесу аналізу еколого-економічного стану та вибір оптимальної стратегії розвитку виробництва. В статті розглянуто основні проблеми еколого-економічної оптимізації виробництва, вибір методів оптимізації виробничих процесів та проаналізовано обрані авторами ІТ-засоби реалізації відповідних методів еколого-економічної оптимізації виробництва.

Title in English

METODS AND TOOLS OF THE INFORMATION TECHNOLOGIES OF ECOLOGICAL-ECONOMICAL OPTIMIZATION OF THE PRODUCTION

English abstract

The problems in an effective management of charges, which arise at the forming of the market relations at the conditions of global ecological crisis, are actual and need permanent investigations that require the using of new information technologies. Taking it into account there is a necessity of specialists able to provide the automation of the process of the analysis of the ecological-economical state and the choice of optimal strategy of development of production. The basic problems of ecological-economical optimization of the production, the choice of methods of optimization of the productive processes are considered in the article and ІТ-tools of realization of the corresponding methods of ecological-economical optimization of the production are analyzed.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: інформаційні технології, еколого-економічна оптимізація, information technology, environmental and economic optimization
УДК: 004.001.26:504
Бібліографічний опис: Григорович В. Г. Методи і засоби інформаційних технологій еколого-економічної оптимізації виробництва / В. Г. Григорович, І. О. Шаклеіна, В. М. Цмоць // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2013. – Вип. 4(64). – С. 466-476.
Тематики: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2013 > Вісник 4
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2013
Користувач, що депонує: С. В. Бойчук
Дата внесення: 26 Січ 2016 09:44
Останні зміни: 26 Січ 2016 09:44
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3543
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року