МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів спеціальностей 8.03050701 «Маркетинг» та 8.03050301 «Міжнародна економіка»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

06-05-39 Безтелесна, Л. І. та Олійник, Олена Олександрівна (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів спеціальностей 8.03050701 «Маркетинг» та 8.03050301 «Міжнародна економіка». [Методичне забезпечення]

[img]
Перегляд
Text
06-05-39.pdf

Download(1MB) | Перегляд

Анотація

Навчальним планом підготовки студентів за спеціальностями «Маркетинг» та «Міжнародна економіка» передбачено вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність». Метою вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність» є формування у студентів фундаментальних знань теорії та практики соціальної відповідальності і відповідних професійних компетенцій. Основними завданнями навчальної дисципліни є засвоєння студентами знань про теоретичні положення і практики взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства. В результаті вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність» студент повинен: знати: - сутність, види, категорії, еволюцію, концепції, моделі, рівні, нормативно-правові засади розвитку соціальної відповідальності; - особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів суспільного розвитку; - місце соціальної відповідальності в управлінні організацією; - критерії, показники та методику оцінювання соціальної відповідальності; - сутність соціальних інвестицій як форми вияву корпоративної відповідальності роботодавців; - екологічні аспекти соціальної відповідальності та їх нормативно-правове регулювання; - сутність, структуру, вимоги та особливості міжнародних стандартів соціальної звітності. Вміти: - формувати механізм управління корпоративною соціальною відповідальністю; - формувати відносини підприємства з персоналом та із зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності; - здійснювати моніторинг та оцінювати ефективність корпоративної соціальної відповідальності; - розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник підвищення конкурентоспроможності.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 06-05-39, cоціальна відповідальність
Шифр: 06-05-39
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття
Тематики: За напрямами > 03 - Соціальні науки, бізнес і право > 0305 - Економіка та підприємництво
За напрямами > 03 - Соціальні науки, бізнес і право > 0305 - Економіка та підприємництво > 6.030503 - Міжнародна економіка
За напрямами > 03 - Соціальні науки, бізнес і право > 0305 - Економіка та підприємництво > 6.030507 - Маркетинг
Підрозділи: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Трудових ресурсів і підприємництва
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 27 Січ 2016 12:57
Останні зміни: 16 Трав 2016 08:51
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3551
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року