ЗАВДАННЯ до самостійної роботи з “Теоретичної механіки” (розділ “ДИНАМІКА”)студентами денної форми навчання за напрямами підготовки: 6.070106 “Автомобільний транспорт”, 6.050503 “Машинобудування”, 6.050301 “Гірництво”

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

02-05-42 Войтович, Л. В. та Серілко, Л. С. та Щурик, В. О. (2016) ЗАВДАННЯ до самостійної роботи з “Теоретичної механіки” (розділ “ДИНАМІКА”)студентами денної форми навчання за напрямами підготовки: 6.070106 “Автомобільний транспорт”, 6.050503 “Машинобудування”, 6.050301 “Гірництво”. [Методичне забезпечення]

[img]
Перегляд
Text
02-05-42.pdf

Download(3MB) | Перегляд

Анотація

Динаміка – це найбільш важливий та складний розділ курсу теоретичної механіки. Важливість цього розділу полягає в тому, що більша частина практичних інженерних задач відноситься саме до динаміки. В цьому розділі ми знайомимось з основними ідеями та методами механіки, осягаємо суть цієї науки та її роль в вивченні оточуючого нас світу. Вивчення динаміки, як і інших наук про природу, сприяє формуванню правильного світогляду. Складність вивчення динаміки студентами пояснюється тим, що динаміка грунтується на міцних знаннях статики, кінематики, фізики та математики (необхідно вміти знаходити інтеграли, знати частинні похідні та повні диференціали від функцій кількох змінних, вміти інтегрувати диференціальні рівняння другого порядку з відокремлюваними змінними); − динамічні задачі дуже різноманітні і методи їх розв’язання не підпорядковані єдиному стандарту; тому потрібна навичка, певний інженерний кругозір, вміння аналізувати механічну та математичну суть розглядуваних задач, а це дається не відразу, а лише шляхом самостійного розв’язання великої кількості задач. У даному збірнику вміщено 8 завдань з динаміки, які можуть бути використані для виконання самостійної роботи студентами як вдома (РГР), так і в аудиторії (контрольна та індивідуальна роботи, захист РГР). Різноманітність схем та вихідних даних забезпечує кожного студента індивідуальним завданням. Загальні вимоги до виконання та оформлення РГР наведені в завданнях зі статики 02-05-23 [5] , а методика та приклади розв’язування задач з динаміки наведені в методичних вказівках 062-83 [4] та в посібнику [1].

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 02-05-42, динаміка
Шифр: 02-05-42
За видами робіт: Самостійна робота
Тематики: За напрямами > 05 - Інженерія > 0503 - Розробка корисних копалин
За напрямами > 05 - Інженерія > 0503 - Розробка корисних копалин > 6.050301 - Гірництво
За напрямами > 05 - Інженерія > 0505 - Машинобудування та матеріалообробка
За напрямами > 05 - Інженерія > 0505 - Машинобудування та матеріалообробка > 6.050503 - Машинобудування
За напрямами > 07 - Транспорт > 0701 - Транспорт і транспортна інфраструктура
За напрямами > 07 - Транспорт > 0701 - Транспорт і транспортна інфраструктура > 6.070106 - Автомобільний транспорт
Підрозділи: Навчально-науковий механічний інститут > Теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 03 Бер 2016 10:28
Останні зміни: 13 Трав 2016 12:42
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3826
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року