Методичні вказівки до виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ» (спецкурс) для студентів напрямів підготовки 6.040301 «Прикладна математика» та 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» денної форми навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

05-06–07 Лебедь, О. О. та Кочергіна, О. Д. та Гаращенко, В. І. та Мислінчук, В. О. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ» (спецкурс) для студентів напрямів підготовки 6.040301 «Прикладна математика» та 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

[img]
Перегляд
Text
05-06-07.pdf

Download(2MB) | Перегляд

Анотація

Методичні вказівки до виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ» (спецкурс) призначені для студентів денної, заочної та дистанційноїформ навчання і підготовлені відповідно до робочої програми даної дисципліни. В основу методичних вказівок покладено навчальний посібник „Фізичні основи інформаційних систем” авторів О.О. Лебедя, В.Ф. Орленка та О.Д. Кочергіної для студентів напрямів підготовки 6.080200 „Прикладна математика” та 6.080101 „Геодезія картографія та землеустрій” Національного університету водного господарства та природокористування в межах навчального курсу „Інноваційні технології”. Метою проведення практичних робіт є засвоєння студентами фізичних принципів та методів роботи сучасної комп’ютерної техніки, оволодіння навиками проведення наукового експеримента. Завданням методичних вказівок є практичне вивчення студентами магнітних та оптичних фізичних методів запису, читання та зберігання інформації, реалізованих в сучасних пристроях комп’ютерної техніки: моніторах, жорстких дисках, принтерах, головках запису (читання) тощо. Вивчення лабораторного практикуму дозволить студентам на практиці визначати фізичні характеристики та можливості застосування комп’ютерів, їх периферії та носіїв,встановити закономірності зміни інтенсивності світла пройшовшого поляризатор та аналізатор, та залежність фотоструму від різниці потенціалів при дослідженні фотоефекту. Кожний студент виконує 4 практичні роботи. Результатом виконання практичної робіти є оформлення звіту за зразком, поданим в додатках 1 та 2. Після здачі звіту студент відповідає на контрольні запитання до відповідної роботи.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 05-06–07, фізичні основи інформаційних систем, поляризація світла, перевірка закону Малюса, фотоефект
Шифр: 05-06–07
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття
Тематики: За напрямами > 04 - Природничі науки > 0403 - Системні науки та кібернетика
За напрямами > 04 - Природничі науки > 0403 - Системні науки та кібернетика > 6.040301 - Прикладна математика
За напрямами > 08 - Геодезія та землеустрій > 0801 - Геодезія та землеустрій
За напрямами > 08 - Геодезія та землеустрій > 0801 - Геодезія та землеустрій > 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій
Підрозділи: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Хімії та фізики
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 05 Квіт 2016 13:30
Останні зміни: 30 Черв 2016 06:17
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3942
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року