ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

Гладченко, А. Ю. та Hladchenko, A. Y. (2015) ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 3-12.

[img]
Перегляд
Text
Ve691.pdf

Download(262kB) | Перегляд

Анотація

У статті обґрунтовано функціональні виміри елементів глобальної економічної системи в період індустріалізації. На основі розробки структурно-логічної схеми взаємодії складових глобальної системи координації економічної рівноваги в умовах глобалізації виявлено, що каталізатором трансформації вищезазначених процесів є панування певної технологічної бази суспільно-економічних відносин. Узагальнено, що на сьогодні основними у координації економічної рівноваги в глобальній економіці є не стільки національні економіки, скільки транснаціональні корпорації, міжнародні організації та регіональні інтеграційні угруповання.

Title in English

TRANSFORMATION OF THE GLOBAL ECONOMIC SYSTEM OF COORDINATION OF ECONOMIC EQUILIBRIUM

English abstract

The article substantiates the functional dimension of the global economy in the period of industrialization. On the basis of structurallylogic scheme of interaction between components of the global system of coordination of economic balance in the conditions of globalization it is revealed that the catalyst for the transformation of the above processes is the dominance of a particular technological base of the socioeconomic relations. Generally, that today the main actors coordination of economic equilibrium in the global economy is not so much national economies as transnational corporations, international organizations and regional integration groupings.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: функціональні, виміри, елементи, глобальна, економічна система, взаємодія, координація, економічна рівновага, глобалізація, каталізатори, трансформація, процес, суспільно-економічні відносини, транснаціональні корпорації, міжнародні організації, регіональні інтеграційні угруповання, function, measurement, elements, global, economic system, interaction, coordination, economic equilibrium, globalization, catalysts, transformation, process, socio-economic relations, transnational corporations, international organizations, regional integration groupings
УДК: 339.923:531.62
Бібліографічний опис: Гладченко А. Ю. Трансформації глобальної економічної системи координації економічної рівноваги / А. Ю. Гладченко // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2013. – Вип. 1(69). – С.3-12.
Тематики: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2015 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2015
Користувач, що депонує: С. В. Бойчук
Дата внесення: 14 Квіт 2016 11:23
Останні зміни: 14 Квіт 2016 11:23
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3967
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року