ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ І ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

Гопкало, Л. М. та Hopkalo, L. M. (2015) ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ І ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 13-22.

[img]
Перегляд
Text
Ve692.pdf

Download(174kB) | Перегляд

Анотація

Представлено результати теоретичного та емпіричного дослідження принципів оцінки і планування діяльності соціально орієнтованого готельного підприємства. Запропоновано класифікаційні ознаки та змістове тлумачення принципів оцінки і планування діяльності соціально орієнтованого готельного підприємства. Сформовано перспективи подальших досліджень теоретико-методологічних засад оцінки і планування діяльності соціально орієнтованого готельного підприємства.

Title in English

PRINCIPLES OF ESTIMATION AND PLANNING OF FUNCTIONING OF THE SOCIALLY ORIENTED HOTEL

English abstract

Тhe presented results of theoretical and empirical research of assessment principles and planning of activities of social-oriented hotel enterprise. Proposed classification attributes and semantic interpretation of the principles of evaluation and planning activities of social-oriented hotel enterprise. Formed perspectives for further research of theoretical and methodological principles of evaluation and planning activities social-oriented hotel enterprise.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: соціальний туризм, соціально орієнтоване готельне підприємство, соціальний турист, оцінка, планування, social tourism, socialoriented hotel, social tourist, estimation, planning
УДК: 005.35:640.41
Бібліографічний опис: Гопкало Л. М. Принципи оцінки і планування діяльності соціально орієнтованого готельного підприємства / Л. М. Гопкало // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2013. – Вип. 1(69). – С. 13-22.
Тематики: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2015 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2015
Користувач, що депонує: С. В. Бойчук
Дата внесення: 14 Квіт 2016 11:24
Останні зміни: 14 Квіт 2016 11:24
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3968
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року