МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійного вивчення дисципліни «Економіка природокористування» студентами напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

06-01-77 Гус, В. М. та Якимчук, С. А. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійного вивчення дисципліни «Економіка природокористування» студентами напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img]
Перегляд
Text
06-01-77.pdf

Download(759kB) | Перегляд

Анотація

Нині зміни в середовищі проживання людини стають настільки глобальними, що на перший план висувається необхідність регулювання людської діяльності з урахуванням можливостей природних ресурсів. Сучасний етап природокористування являє собою такий стан взаємодії людини і природи, коли деградація навколишнього середовища справляє дедалі зростаючий вплив на умови життя людей, їх здоров’я, відпочинок, естетичне виховання. Безконтрольне з боку суспільства природокористування стає причиною збідніння природних багатств, різкого скорочення потенційних можливостей відшкодування збитків, завданих природному середовищу. Різке загострення екологічної ситуації продемонструвало неспроможність традиційного механізму природокористування вирішити проблему охорони природи, з’явилась необхідність у зміні взаємовідносин суспільства і природи. Це спонукає до пошуків нових форм природокористування. Забезпечення раціонального природокористування в умовах інтенсифікації виробництва вимагає ретельної розробки наукових рекомендацій щодо сучасного стану взаємодії суспільства і природи, які б характеризували інтенсивність наростання антропогенного впливу на природні системи; поліпшення природокористування на основі активізації людського фактора, підвищення відповідальності на всіх рівнях за бережне використання природних ресурсів, удосконалення управління природокористуванням, інтенсифікацію виробництва і раціоналізацію природокористування. Мета даних методичних вказівок заключається у тому, щоб допомогти студентам у вивченні дисципліни, сприяти кращому засвоєнню теоретичних положень та соціально-економічних аспектів природокористування.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 06-01-77, економіка природокористування, екологізація економіки, природоохоронна діяльність, ресурсозбереження
Шифр: 06-01-77
За видами робіт: Вивчення дисципліни
Тематики: За напрямами > 04 - Природничі науки > 0401 - Природничі науки
За напрямами > 04 - Природничі науки > 0401 - Природничі науки > 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Підрозділи: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Економіки підприємства
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 15 Вер 2016 13:35
Останні зміни: 15 Вер 2016 13:35
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4451
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року