МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ҐРУНТОВОГО МАСИВУ З УРАХУВАННЯМ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНЕСЕННЯ В ДВОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

Власюк, А. П. та Жуковська, Н. А. та Каюн, Д. В. та Бабанов, С. О. та Vlasiuk, A. P. та Zhukovska, N. А. та Kaіun, D. V. та Babanov, S. О. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ҐРУНТОВОГО МАСИВУ З УРАХУВАННЯМ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНЕСЕННЯ В ДВОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 85-95.

[img]
Перегляд
Text
Власюк А. П. Математичне моделювання напружено-деформованого зах.pdf

Download(532kB) | Перегляд

Анотація

Розглянуто двовимірну задачу напружено-деформованого стану (НДС) повністю водонасиченого ґрунтового масиву з урахуванням тепломасоперенесення. Знайдено чисельний розв’язок відповідної крайової задачі. Проведено серію чисельних експериментів та здійснено їх аналіз.

Title in English

MATHEMATICAL MODELLING OF STRESSED AND DEFORMED STATE OF SOIL MASS UNDER HEAT AND MASS TRANSFER IN TWO-DIMENSIONAL CASE

English abstract

The two-dimensional problem of stressed and deformed state (SDS) of a completely water saturated soil mass under heat and mass transfer was solved. There is obtained the numerical solution of respective boundary value problem. A series of numerical experiments and their analysis was conducted.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: напружено-деформований стан, зміщення, деформації, напруження, тепломасоперенесення, stressed and deformed state, displacements, deformations, tensions, heat and mass transfer
УДК: 627.324.2/3:532.546:532.72
Бібліографічний опис: Математичне моделювання напружено-деформованого стану грунтового масиву з урахуванням тепломасоперенесення в двовимірному випадку / А. П. Власюк, Н. А. Жуковська, Д. В. Каюн, С. О. Бабанов // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2015. – Вип.4(72). – С. 85-95
Тематики: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2015 > Вісник 4
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2015
Користувач, що депонує: С. В. Бойчук
Дата внесення: 03 Лист 2016 11:35
Останні зміни: 04 Лист 2016 10:35
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4791
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року